کد خبر: 939068 A

اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقا کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران لایحه آئین نامه موضوع ماده ۷ مصوبه تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقا کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان مورد بررسی قرار گرفت. 

"زهرا صدراعظم نوری" رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در تشریح گزارش مشترک کمیسون برنامه و بودجه و سلامت، محیط زیست و خدمات ایمنی شورای شهر تهران گفت: برمنبای ماده ۷ مصوبه ای که در سال ۹۵ تصویب شد، آن شهرداری مکلف است نسبت به تامین منابع مالی پایدار برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اقدام کند.

او ادامه داد: بر این مبنا شهرداری لایحه ای را ارائه کرد که تعیین بهای خدمات استفاده از سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمان براساس ماده ۷ مصوبه در آن ارائه شده است. 

نوری با بیان اینکه سازمان آتش نشانی تلاش می کند تا به صورت سامانه ای و سیستمی نسبت به وضعیت ساختمان ها اطلاع پیدا کند گفت: از آنجایی که تعداد حوادث در سطح شهر تهران بسیار زیاد است و ۳۰ درصد حوادث را حریق شامل می شود در نتیجه باید سازوکاری فراهم شود تا از طریق سیستم هوشمند هشدار لازم داده شود چرا که با این اقدام خدمات رسانی و اطفا سریعتر و موثرتر رخ می دهد. 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: بر همین مبنا پیشنهادی تهیه شده است که سازمان آتش نشانی زیرساخت ها را فراهم و سامانه پایاش هوشمند را راه اندازی و در ازای متقاضیانی که به صورت حقیقی و یا حقوقی درخواست استفاده از این سامانه را دارند خدمات ارائه دهد و در ازای آن بهایی اخذ شود. 

او با بیان اینکه استفاده از این سامانه اختیاری است گفت: هرفرد و یا سازمانی که علاقه مند است درخواست اتصال به این سامانه را می دهد و آتش نشانی خدمات و تعهداتی را ارائه می دهند تا براساس آن برمبنای بازه های زمانی مشخص بازدید از وضعیت ایمنی مکان به عمل آید. همچنین در هنگامی که آتش سوزی رخ دهد، به دلیل اتصال به سامانه هشدار لازم داده می شود و خدمات رسانی با سرعت بیشتری انجام می شود. 

نوری با بیان اینکه سازمان آتش نشانی برای ارائه این خدمات در سامانه هزینه ای را دریافت می کند گفت: این لایحه در کمیسیون های برنامه و بودجه و سلامت و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.

او در ادامه به قرائت بندهای این لایحه پرداخت و گفت: طبق ماده ۷ مصوبه تامین منابع مالی پایدار آتش نشانی شهرداری تهران مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت و راه اندازی سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساحتمان مطابق با آیین نامه اجرائی بند یک حداکثر طی مدت ۶ ماه اقدام کند و در سال ۹۹ بهای خدمات مربوطه را از کلیه اشخاص حقیق و حقوقی متقاضی، استفاده از سامانه مذکور متناسب با نوع کاربری ساختمان با اولویت ساحتمان های با اهمیت، مراکز مهم و حساس، مطابق جداول شماره یک و ۲ دریافت و به منظور ارتقا ایمنی شهر تهران هزینه کند. 

نوری با بیان اینکه آنچه که سازمان آتش نشانی بابت خدمات دریافت می کند صرف ارتقا بخشی خدمات و ارتقا کیفیت ایمنی در شهر تهران می شود گفت: بهایی که برای خدمات در این سامانه پایش در نظر گرفته شده است در دو جدول برای ساختمان های کمتر از هزار متر و ساختمان های بیشتر از هزار متر قید شده است. 

او با اشاره به هزینه های دریافتی بابت این خدمات گفت: حداقل کل هزینه ای که گرفته می شود مبلغ ۳۰ هزارتومان برای ساختمان های با کمترین متراژ"۰-۵۰۰ متر" و بالاترین هزینه مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای ساختمان های ۲۰هزار متر و بیشتر است.

به گزارش ایلنا اعضای شورای شهر تهران به کلیات این لایحه رای مثبت دادند. 

آتش نشانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر