کد خبر: 938871 A

در جلسه امروز شورای شهر تهران مطرح شد؛

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: معاونت معماری و شهرسازی شهرداری با انعقاد یک قرارداد مطالعاتی حقوق بیت المال را تضییع کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اعطا در جریان دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران در دو تذکر گفت:اخیرا تذکری با امضای ۶ نفر از اعضای شورای شهر در رابطه به توافق پادگان ۰۶ مطرح شد و توسط دکتر حق شناس به نمایندگی از این شش نفر قرائت شد. اما با گذشت مدت زمان قابل توجهی هنوز پاسخی به این تذکر داده نشده است. 

هاشمی در پاسخ به صحبت های اعطا گفت: ۰۶ دیگر تمام شد، از زمانی که اعضای شورا اعتراض کردند، ارتش دیگر پیگیری نمی کند و آن را کنار گذاشتند. 

هاشمی افزود: ارتش آن را کنار گذاشت و تلفنی اعلام کردند و گفتند نگران نباشید دیگر پیگیری نمی کنیم و آن را به شما ابلاغ می کنیم. 

اعطا در قسمت دوم تذکر خود به اصلاح ساختار شهرداری اشاره کرد و گفت: با مدیران شهرداری جلساتی برای بررسی دقیق تر موضوع اصلاح ساختار برگزار کردم و با موضوع تعجب برانگیزی مواجه شدم که باید توضیح داده شود. 

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: طبق بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها وظیفه داریم بر حسن اداره امور مالی شهرداری نظارت کنیم و از تمامی بودجه شهرداری تا ریال آخر به عنوان بیت المال محافظت کنیم. 

اعطا با بیان اینکه در معاونت معماری و شهرسازی یک قرارداد مطالعات اصلاح ساختار با مهندسین مشاور معماری و شهرسازی بسته شده است، گفت: مطالعاتی انجام شده و مبالغی نیز پرداخت شده است.موضوع را پیگیری کردم و  بخش متولی اصلاح ساختار در شهرداری اعلام کردند اصلا مطلع نبودیم و زمانی که اطلاعات را به دست آوردند گفتند، نتایج این موضوع قابل استفاده نیست. 

او گفت: در پیش نویس تهیه شده تقریبا تغییری در معاونت شهرسازی ایجاد نشده است. این چه نوع اداره امور مالی در شهرداری است؟ این یک نوع تضییع حقوق بیت المال است و بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ که براساس آن از وظایف شورا، اعلام موارد نقص و تخلف است، این موضوع را به صورت علنی خدمت آقای حناچی اعلام کردم و درخواست پیگیری، برخورد و پاسخگویی در این زمینه را دارم چرا که این اتفاق عجیبی است و امیدوارم مرسوم نشود و پاسخ روشنی درباره آن داده شود.

علی اعطا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر