کد خبر: 932787 A

برای اولین بار یک واحد نظری کارآموزی در عرصه داروخانه شهری، در قالب ترم تابستانی برای کلیه دانشجویان مشمول، توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در راستای برقرای عدالت آموزشی و فراهم کردن بستر آموزشی مناسب در آموزش داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام به برگزاری ترکیبی دوره‌های کارآموزی داروخانه شهری رشته داروسازی به صورت مجازی و کار در عرصه کرده است.

پس از انعقاد تفاهم نامه با دبیرخانه شورای آموزش تخصصی و داروسازی و ابلاغ دکتر اصغری دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی موظف شد که مباحث نظری واحدهای کارآموزی در عرصه داروخانه شهری در کوریکولوم درسی داروسازی را به صورت مجازی در قالب نظام ترمی -واحدی ارائه دهد.

با توجه به اینکه معادل یک واحد از سه واحد تخصیص یافته به واحدهای کارآموزی شهری ۱ و ۲، بر اساس شیوه نامه ابلاغی دبیرخانه شورای آموزش تخصصی و داروسازی (۱۲ مرداد ۹۸) به  صورت آموزش نظری و کارگاهی است، مقرر شد که این یک واحد به صورت آموزش الکترونیکی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی  در اختیار دانشجویان قرار گیرد. 

موفقیت دوره های آموزش الکترونیکی وابسته به همت اساتید مربوطه در مراکز دانشگاهی بوده و حضور فعال فراگیران در داروخانه‌های دانشگاهی به همراه اساتید مربوطه، تکمیل کننده آموزش الکترونیکی خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی شهری داروخانه مجازی داروسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر