کد خبر: 930816 A

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه ماهیت بحران‌های مدرن فراتر از مرزهای جغرافیایی است گفت: برای مهار ویروس کرونا و مقابله موثر با آن نیازمند همکاری بین کشورها هستیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، رضا کرمی محمدی در نشست سلامت و اقتصاد شهری در دوران پسا کرونا که در حاشیه هفتمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی و به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: امیدوارم این نشستها بتواند ما را در  مسیر رسیدن به جوامع تاب آور کمک کند و زمینه لازم را برای ارتباط و تعامل بیشتر در این زمینه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه به طور بالقوه نتیجه مثبتی برای آینده کمکهای توسعهای وجود دارد گفت: باتوجه به چالشهای بی سابقه سیستماتیک ناشی از بحران ویروس کرونا و روال پاسخهایی که تاکنون دیدهایم، این موضوع به سرعت  منجر به تحول الگوی قدیمی روابط کمکی فیمابین گیرنده -دهنده به سمت مدل  همکاریهای بین المللی بین همه کشورها خواهد شد.

رئیس کمیته تاب آوری مجمع شهرداران آسیایی ادامه داد: تشابه وضعیت بوجود آمده در جوامع جهان بیش از پیش نشان داد به دلیل توسعه ارتباطات در ابعاد مختلف زندگی بشر، ماهیت بحران‌های مدرن فراتر از مرزهای جغرافیایی است و لذا برای مهار ویروس کرونا و مقابله موثر با آن  نیازمند همکاریی بین کشورها هستیم.

وی با بیان اینکه همکاریهای بین‌المللی، تلاشهای کشورهای مختلف را در مبارزه با کووید-۱۹ تقویت می کند، گفت: این همکاری نه تنها مفید بلکه ضروری است. در کوتاه مدت، همکاری بین دولت‌ها برای مهار همه گیری و تسریع برای خروج از بحران لازم است. در درازمدت و بلند مدت ، سیاستهای هماهنگ کننده می‌تواند بازیابی و بازسازی سیستم های اقتصادی را از راه‌های فراگیر و پایدار تسهیل کند و همچنین به آماده سازی برای خطرات و بیماریهای آتی کمک کند.

رئیس کمیته تاب آوری مجمع شهرداران آسیایی افزود: مکانیسمهای به اشتراک گذاری دانش در مورد پروتکلهای غربالگری و درمان می تواند به خصوص در کشورهایی که دارای سیستمهای بهداشتی تحت فشار هستند کمک کند. کشورهایی که آغاز کننده و پیشرو در مقابله با همه گیری بودند میتوانند درسهای مهمی ارائه دهند و بهترین شیوهها را به اشتراک بگذارند، اما پشتیبانی مالی نیز مورد نیاز خواهد بود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: کرونا یک تهدید وجودی است که باعث تقویت سیستمهای جهانی شده است. بدون همکاری موثر، هم خروج از بحران و هم بهبود می‌تواند کند و ضعیف باشد. ابتدا، این موضوع در مورد بخش بهداشت صحیح است، زیرا که نظارت مؤثر بر بیماری، توسعه و گسترش سریع واکسن و آمادگی دربرابر همه گیریهای آینده بهره مند از اقدامات چند جانبه خواهد بود. سپس، حفظ تجارت آزاد و افزایش استحکام و تاب آوری زنجیرههای تامین نه تنها دسترسی کشورها به کالاهای حیاتی پزشکی را تضمین می کند بلکه اقتصاد پس از همه گیری را نیز تقویت خواهد کرد و در نهایت  سیاستهای مالی و پولی هماهنگ بین المللی، می تواند به اقتصاد جهانی کمک کند تا شوک فعلی را ضمن آماده سازی آن برای بهبودی پایدار و فراگیر از بین ببرد.

 کرمی محمدی با بیان اینکه کمیته تاب آوری و مدیریت بحران مجمع شهرداران آسیایی می تواند زمینه ساز نیل جوامع به این هدف متعالی بویژه در منطقه آسیا باشد، افزود: ایجاد بستر داده هوشمند برای نظارت بهتر و پاسخگویی به شرایط متغیر به ویژه در مقیاس محله، داشتن مشارکت جمعی و یکپارچه بین بخش خصوصی و دولتی، توجه جدی به دولت‌های محلی برای موفقیت در چرخه مدیریت بحران،  جلب مشارکت عمومی، سازمان های مردم نهاد و دانشگاهها برای پر کردن خلاءهای موجود و تعریف رویکرد ساخت بهتر از قبل و تهیه برنامههای بهسازی فراگیر باید جزو محورهای برنامه ریزی برای تحقق شهرهای تاب آور باشد.

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر