کد خبر: 929537 A

اعضای شورای شهر تهران کلیات طرح تعیین حریم آثار هنری در محوطه‌های عمومی شهر تهران را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران طرح حفاظت از حریم آثار هنری شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

الهام فخاری، رییس کمیته هنر شورای شهر تهران در تشریح این طرح گفت: این طرح به سه کمیسیون معماری و شهرسازی فرهنگی، اجتماعی و کمسیون نظارت و حقوقی ارسال و مورد بررسی قرار گرفته است.

او با اشاره به اینکه این طرح با حضور مدیران و کارشناسان زیباسازی نمایندگان اصناف انجمن‌های تخصصی هنری و همچنین مشورت با کارشناسان حوزه مدیریت شهری شکل گرفته است، گفت: علت اصلی ارائه این طرح جنبه سرمایه‌ای آثار هنری شهر است، چرا که این آثار در فضاهای شهری متعلق به شهروندان است و شهرداری تهران از جمله شهرداری‌هایی در دنیا است که سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای حمایت از آثار هنری خرید آثار هنری تجمیعی و تجسمی انجام داده است.

او ادامه داد: با توجه به جایگاه هنر در شکل گیری شهر و میزان تاثیرگذاری آثار هنری خلق شده در بهبود کیفیت فضای شهری و همچنین استناد به بند چهارم و پنجم ماده 79 مصوبه برنامه سوم توسعه تهران این طرح ارائه می‌گردد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: به منظور تعیین فرآیندهای حفظ و نگهداری آثار هنری از جمله مجسمه آثار حجمی و دیواره نگاره‌های واجد ارزش در شهر و کنترل کلیه عوامل آسیب رسان به اثر هنری اجرای این طرح ضرروت دارد.

به گزارش ایلنا، در نهایت با موافقت اعضای شورای شهر کلیات طرح تعیین حریم آثار هنری در محوطه‌های عمومی سطح شهر تهران به تصویب رسید.

شورای شهر تهران شهر تهران شهرداری معماری جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر