کد خبر: 929524 A

اعضای شورای شهر تهران یک فوریت طرح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت طرح اصلاحیه ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در تشریح این فوریت گفت: این مصوبه به دلیل برخی ابهامات اجرایی نشده است و دستگاه‌ها و ذینفعان از این مصوبه طی مکاتباتی خواستار اجرایی شدن آن هستند.

او با بیان اینکه یکی از گروه‌ها سربازان وظیفه هستند که درخواست کارت بلیت مترو را دارند، گفت: کارت بلیتی که هزینه آن باید بین شهرداری و نیروهای مسلح تقسیم شده و 80 درصد آن را شهرداری و 20 درصد را نیروهای مسلح پرداخت می‌کرد.

علیجانی با بیان اینکه زمان زیادی از این مصوبه گذشته است گفت: در نتیجه تصویب فوریت برای اجرایی شدن مصوبه اقدامی موثر خواهد بود.

سپس مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شهورای شهر تهران به عنوان مخالف یک فوریت این طرح گفت: هفت ماه پیش به یک فوریت طرحی رای دادیم که پس از هفت ماه کمیسیون مربوطه گزارش رد آن را ارائه داد. نمی‌شود به یک فوریت طرحی رای دهیم که پس از هفت ماه گزارش رد آن ارائه می‌شود چرا که معنای فوریت در طرح‌های شورا از بین خواهد رفت.

به گزارش ایلنا اعضای شورای شهر تهران با 14 رای موافق یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

الکترونیک حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران شهر تهران نیروهای مسلح
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر