کد خبر: 929075 A

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد:

معاون پرستاری وزارت بهداشت از تمدید مهلت ارسال تجارب برتر پرستاری در بحران کووید ۱۹، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، مریم حضرتی با اعلام این خبر، افزود: در طی دوره بحران کووید ۱۹ و شرایط ویژه و خاص این بیماری، مدیریت مراقبت از بیماران مستلزم سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای سریع با تبعیت از قوانین مدیریت بحران بوده است، بنابراین، مدیران پرستاری و پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی، بهداشتی و مراقبتی، ناگزیر از اتخاذ شیوه های نوآورانه و بعضا خارج از روال معمول، این بحران را مدیریت کردند.

وی با تاکید بر اهمیت به اشتراک گذاری این تجارب ناب و ارزشمند و ثبت آنها جهت بکارگیری در عرصه های ملی و بین المللی، تصریح کرد: معاونت پرستاری درصدد است تا این تجارب و خاطرات را در قالب مجموعه ای نفیس گردآوری و منتشر کند و ضمن ارسال تجارب برتر به سازمان بهداشت جهانی، به پدیدآورندگان این آثار نیز جوایزی نفیس اهدا خواهد شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه تجارب برتر پرستاری در محورهای آموزش، هدایت و رهبری، هماهنگی، سیاستگذاری، خط مشی ها و سایر محورهای مشابه قابل ارائه است، گفت: مدیران پرستاری و پرستاران شاغل حداکثر تا پایان تیرماه جهت ارسال تجارب برتر خود زمان دارند و تجارب خود را از طریق مدیریت پرستاری دانشگاه خود به معاونت پرستاری ارسال کنند.

سازمان بهداشت جهانی مدیریت بحران معاون وزارت بهداشت برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر