کد خبر: 921450 A

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش ایلنا، ​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت‌بدنی دوره متوسطه 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٨   

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس ریاضی پایه٧  

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس عربی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی  و زندگی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و زندگی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس ریاضی و زندگی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس هدیه‌های آسمانی و زندگی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مهارت‌های اجتماعی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس مهارت‌های اجتماعی و زندگی پایه ششم

 متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس  فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها              

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی       

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی            

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس حسابان٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک              

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس  سلامت و بهداشت رشته‌هتای ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی      

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی         

شبکه ۴ :

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵  اجرای ساختمان های فولادی -پایه١٢-رشته ساختمان -شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

  

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار -پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه‌ای-شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ فناوری ‌های نوین در خودرو -پایه١٢- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی‌وحرفه‌ای   

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۵٠ استاندارد مهارت های سالم زیستن - پایه ۱۱- رشته مدریت و برنامه ریزی امور خانواده -شاخه کاردانش 

  

 از ساعت ٨:۵٠ تا ٩:٢۵ استاندارد گرافیک رایانه‌ای -پایه١١و١٢- رشته گرافیک رایانه‌ای -شاخه کاردانش 

 از ساعت ۹:٢۵ تا ١٠:٠٠ استاندارد  طراحی معماری داخلی-پایه١٢-رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش 

جدول برنامه درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر