کد خبر: 919775 A

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز ‌شنبه ۱۰ خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش ایلنا، ​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز ‌شنبه ۱۰ خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس مطالعات اجتماعی ‌پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨   

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧  

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و زندگی  ‌ پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی  پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و زندگی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس ریاضی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس علوم تجربی و زندگی پایه ششم

 متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس  فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک             

از  ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک       

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی             

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس هندسه ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک            

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته  ریاضی فیزیک و علوم تجربی       

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس  ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی        

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد معماری - مبحث طراحی و ترسیم پلان ، دکوراسیون و نورپردازی -پایه١١و١٢- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش 

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵   طراحی و دوخت -پایه١٠ - مبحث یقه کتی دوتیکه -شاخه های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش  

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠  ارزشیابی و اندازه گیری در تربیت بدنی - پایه١٠-رشته تربیت بدنی -شاخه  فنی‌وحرفه‌ای 

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠  دانش فنی پایه-پایه١٠- رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار -پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه . شاخه  فنی‌وحرفه‌ای

 از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ عربی -پایه١٠ مشترک شاخه ها ی فنی و حرفه ای و کاردانش    

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ معاصر -  پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی         

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢  -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی            

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ معاصر -پایه١١-  رشته ریاضی فیزیک و علوم  تجربی  

جدول پخش برنامه های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر