کد خبر: 916756 A

​سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در حوزه توانمند سازی افراد بهبود یافته از اعتیاد فراخوان انتشار مقاله داد.

به گزارش ایلنا، این سازمان در نظر دارد با عنایت به الزامات مندرج در جزء ۳ بخش ث ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مبنی بر صیانت، توانمندسازی، آموزش، حرفه ومهارت آموزی و در نهایت ضرورت بازگرداندن معتادین و آسیب دیدگان اجتماعی به خانواده و چرخه زندگی سالم، اقدام به راه اندازی و شروع به کار مجدد مراکز بهاران درسطح مناطق ۲۲ گانه کند.

با توجه به فعالیت این مراکز طی چند سال گذشته و با اولویت و تمرکز ویژه و با اجرای طرح انضباط شهری مجموعه‌هایی از اقدامات کالبدی سخت افزاری و نرم افزاری را در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین با اولویت رسیدگی به وضعیت معتادین، کارتن خوابها ضرورت اصلاح و بازبینی پروتکل و دستورالعمل اجرایی، نسبت به دریافت مقالات علمی‌کاربردی در محورهای ذیل اقدام می کند.

همچنین این سازمان به مقالات برتر که قابلیت بهره برداری از آنها در سند و پروتکل جامع مراکز بهاران را داشته باشد، به صورت ویژه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

اعتیاد شهرداری تهران مقالات علمی فراخوان بهبود یافته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر