کد خبر: 888309 A

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۲۹ اسفندماه از طریق شبکه آموزش و شبکه ۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه ۴ در روز پنجشنبه ۲۹ اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ازساعت۸ صبح تا .٨:٣ درس ادبیات فارسی  پایه ۷.

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ صبح درس مطالعات اجتماعی پایه ۹

ساعت٩ تا۹:٣٠ درس کاروفناوری پایه ۸

ساعت۹:٣٠ تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه ۸

دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:٠۵ تا١٠:۴٠ کتاب فارسی و نگارش  پایه اول.

از ساعت ۱٠:۴۵ تا ١١:٢٠ کتاب پیامهاوهدیه های آسمانی پایه دوم.

از ساعت ۱١:٢۵ تا ١٢ کتاب بازی وریاضی پایه سوم.

ازساعت١٢:٢٠ تا١٢:۵٠ کتاب مطالعات ومهارت‌های اجتماعی  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:۵٠ تا١٣:٢٠ کتاب بازی وریاضی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا١٣:۵٠کتاب پیام و هدیه های آسمانی  پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:۴٠ تا١۵:٠۵درس هندسه ۱پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۵:٠۵تا١۵:٣٠ درس تفکروسواد رسانه‌ای پایه۱۰ تمام رشته‌ها.

ساعت۱۵:۳۰تا١۵:۵۵درس شیمی ۲ پایه۱۱ رشته تجربی وریاضی فیزیک

ساعت١۵:۵۵ تا١۶:٢٠ درس  نگارش۲ پایه یازدهم تمام رشته ها.

ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۶:۴۵ تا ١٧:١٠ درس  فیزیک۳ پایه۱۲ رشته علوم تجربی.

  شبکه ۴ 

ازساعت۸ صبح تا ۸:۳۰ درس تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته  علوم  و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰ تا ۹ صبح درس عربی، زبان قرآن۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم  انسانی.

ساعت۹تا۹:۳۰ درس اقتصاد پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹:۳۰ تا۱۰  درس عربی،زبان قران۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰درس عربی زبان قران۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم  انسانی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس اخلاق اسلامی ۲ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی .

رشته‌های فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ کتاب متره وبرآورد رشته نقشه کشی معماری پایه۱۲شاخه فنی حرفه‌ای.

ازساعت۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب حسابداری خریدوفروش پایه۱۰پودمان ۳رشته حسابداری شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت۱۳ تا ۱۳:۲۵ کتاب مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی  پایه۱۱پودمان۴شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ کتاب تولیدوپرورش غلات پایه۱۲پودمان ۴ شاخه فنی حرفه‌ای. 

 

 

 

 

بازی جدول دانش آموزان رسانه پایه ششم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر