کد خبر: 884932 A

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، محدودیت‌های ترافیکی نوروز ۹۹ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام پلیس راهور، با توجه به افزایش تردد و حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز ۱۳۹۹ و به منظور ارتقاء ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی از روز سه‌شنبه ۲۷ اسفندماه تا پایان روز شنبه ۱۶ فروردین ماه سال آینده به شرح زیر اجرا می‌شود.

الف) محدودیت‌های کلی:

۱- عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها و بزرگ راه‌ها، محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و سایر محورهایی که ضرورت ایجاد نماید ممنوع می‌باشد.

۲- در تمامی محورهای برونشهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌گردد، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون، تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راه‌هایی اعمال می‌گردد که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می‌شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

۳- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در تاریخ ۱۳/۱/۹۹ در کلیه محورهای برون شهری کشور ممنوع می‌باشد.

ب) محدودیت‌های محوری:

۱- محور کرج – چالوس

۱-۱- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع می باشد.

۱-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ ۲۹/۱۲/۹۸ و ۱/۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ همان روزها از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۲۴۰۰ از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه یم باشد.

۱-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰ روزهای دوشنبه، جمعه، پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۴-۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ الی ساعت ۰۲۰۰ بامداد روز بعد از کرج و ابتدای آزادراه تهران شمال (انتهای بزگراه آزادگان) به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۰۲۰۰ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.

تبصره: درصورت افزایش حجم تردد در آزادراه تهران – شمال و احنمال کندی ترافیک در داخل تونل‌ها با اعلام مأمورین مستقر در محل مسیر جنوب به شمال یا شمال به جنوب به صورت مقطعی از ابتدای آزادراه در هر دو مسیر مسدود خواهد شد.

۲- محور هراز :

۲-۱- تردد انواع تریلر از محور هراز همچنان ممنوع است

باشد .۲-۲- تردد انواع کامیون و کامیونت از ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز چهارشنبه تاریخ ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ الی ساعت ۲۴۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۰۴/‌۰۱/‌۹۹‬ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه تاریخ‌های ۵-۶-۷/۱/۹۹ و از ساعت ۰۶۰۰ روز جمعه تاریخ ۰۸/‌۰۱/‌۹۹‬ الی ساعت ۰۲۰۰ روز شنبه تاریخ ۰۹/‌۰۱/‌۹۹‬ و همچنان از ساعت ۱۲۰۰ ظهر تاریخ ۱۱/‌۰۱/‌۹۹‬ الی ساعت ۲۲۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۶/‌۰۱/‌۹۹‬ از رودهن به آمل و بالعکس ممنوع می‌باشد.

۲-۳- در تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ مسیر رودهن به آمل یکطرفه اعلام می‌شود.

۲-۴- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰ روزهای دوشنبه، جمعه، پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۴-۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ الی ساعت ۰۲۰۰ بامداد روز بعد از رودهن به آب اسک ممنوع بود ه و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۰۲۰۰ بامداد روز بعد از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

۳-محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر :

الف) تردد انواع تریلرها از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴ روزهای چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه و دوشنبه تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ و ۱ و ۱۱ /۱/۹۹ از مسیر جنوب به شمال محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر ممنوع می‌باشد.

ب) تردد انواع تریلرها از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴ روزهای جمعه، پنج شنبه و جمعه تاریخ ۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ از مسیر شمال به جنوب محور قائم شهر – فیروزکوه – تهران ممنوع می‌باشد.

۴-آزادراه کرج – قزوین:

تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر کرج به قزوین از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸-۲۹/۱۲/۹۸ و ۱/۱/۹۹ و ۴/۱/۹۹ و مسیر قزوین به کرج نیز از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۴-۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ ممنوع می‌باشد.

۵- محور قدیم قزوین – رشت و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۵-۱ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۵-۲ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۰۴/‌۰۱/‌۹۸‬

۶- محور قدیم ساوه-همدان, و قدیم ساوه-سلفچگان و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۶-۱ - از ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۲۸ /۱۲/۹۸ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۰۱/‌۰۱/‌۹۹‬

۶-۲ - از ساعت ۱۲۰۰ تاریخ ۷ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۰۸/‌۰۱/‌۹۹‬

۶-۳ -از ساعت ۱۲۰۰ ظهر الی ۲۴۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۱۱/‌۰۱/‌۹۹‬

۶-۲ - از ساعت ۱۲۰۰ تاریخ ۱۴ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬

۷- محور بیجار – غار علیصدر – همدان و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۷-۱ - از ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۲۸ /۱۲/۹۸ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۰۴/‌۰۱/‌۹۹‬

۷-۲- از ساعت ۱۲۰۰ تاریخ ۷ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۰۸/‌۰۱/‌۹۹‬

۷-۳- از ساعت ۱۲۰۰ تاریخ ۱۱ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬

۸- محورهای اردبیل – آستارا و اردبیل – سرچم و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۸-۱- از ساعت ۱۲۰۰ ظهر الی ۲۴۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ و ۷/۱/۹۹

۸-۲- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۴۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۹/‌۱۲/‌۹۸‬ و ۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۹- محورهای آزادراهی و بزرگراهی مشهد – قوچان، مشهد - سبزوار، مشهد – تربت حیدریه و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۹-۱- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۹-۲- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۰- محورهای فاروج – شیروان – بجنورد – چمن بید – جنگل گلستان و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۰-۱- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۰-۲- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۱- محور گلوگاه – گرگان – جنگل گلستان – چمن بید و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۱-۱- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۱-۲- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۲- محور دیهوک – راور و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۲-۱- از ساعت ۱۲۰۰ مورخه ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬ الی ۰۷۰۰ تاریخ ۰۲/‌۰۱/‌۹۹‬

۱۲-۲- از ساعت ۱۲۰۰ مورخه ۰۴/‌۰۱/‌۹۹‬ الی ۰۷۰۰ تاریخ ۰۵/‌۰۱/‌۹۹‬

۱۲-۳- از ساعت ۰۷۰۰ مورخه ۱۴/‌۰۱/‌۹۹‬ الی ۰۷۰۰ تاریخ ۱۶/‌۰۱/‌۹۹‬

۱۳- محورهای یزد – طبس، طبس – اصفهان، بیرجند – قاین و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۳-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۳-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ‌های ۴-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۴- محورهای بانه – سقز، مریوان – سنندج و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۴-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۵-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ‌های ۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۵- محورهای اصلی استان بوشهر:

تردد انواع کامیون‌های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۲۷/‌۱۲/‌۹۸‬ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می‌باشد.

۱۶- محور بوشهر – شیراز و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۶-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۶-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۷- محور ایذه شهرکرد و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۱۷-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۷-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۷-۳- تردد انواع اتوبوس‌های کاروان راهیان نور از تاریخ ۲۷/‌۱۲/‌۹۸‬ الی پایان تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشک – خرم آباد – الیگودرز – اصفهان – شهرکرد به عنوان مسیر جایگزین تعیین می‌گردد.

۱۸- محور اراک – قم ، جاده قدیم تهران – قم و بالعکس:

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۰۸/‌۰۱/‌۹۹‬ در محور فوق ممنوع می‌باشد.

۱۹- محور پلدختر – اسلام آباد و خرم آباد – پلدختر و بالعکس

۱۹-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۱۹-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۱۹-۳- تردد کلیه اتوبوس‌ها در خرم آباد – پلدختر از تاریخ ۲۵/‌۱۲/‌۹۸‬ الی پایان تاریخ ۱۵/‌۰۱/‌۹۹‬ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر آزادراه خرم آباد – پل زال به عنوان مسیر جایگزین تعیین می‌گردد.

20- محور یاسوج – اصفهان ، یاسوج – بابامیدان ، گچساران – نورآباد، گچساران – بهبهان و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۰-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۰-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹

۲۱- محور قدیم کاشان – قم و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۱-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۱-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۲- محور بندرعباس – حاجی آباد – سیرجان و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۲-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۲-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۳- محورهای جیرفت – بندرعباس، جیرفت – بم – کرمان، جیرفت – بافت و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۳-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۹/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۳-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۴- محورهای اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه و لردگان – یاسوج و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۴-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۴-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱ – ۴-۸-۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۵- محورنائین-خور-طبس و بالعکس

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۵-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۵-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۴-۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

۲۶- محورهای شیراز –نورآباد –گچساران، شیراز – کازرون – بوشهر و بالعکس:

تردد انواع تریلر کامیون در ساعات و تاریخ‌های و تاریخ‌های زیل در این محور ممنوع است:

۲۶-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۲۸/‌۱۲/‌۹۸‬

۲۶-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ‌های ۱-۴-۸-۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹

پ) محدودیت‌های محمولات ترافیکی:

۱- حمل و نقل محصولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راه‌های اصلی برون شهری از ساعت ۰۷۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۲۷/‌۱۲/‌۹۸‬ تا ساعت ۰۷۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۰۵/‌۰۱/‌۹۹‬ و از ساعت ۰۷۰۰ صبح روز پنج شنبه تاریخ ۰۷/‌۰۱/‌۹۹‬ تا ساعت ۰۷۰۰ روز شنبه تاریخ ۰۹/‌۰۱/‌۹۹‬ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۱/‌۰۱/‌۹۹‬ تا ساعت ۰۷۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۶/‌۰۱/‌۹۹‬ ممنوع است.

۲- صدور عبور مجوز برای خودروهای ترافیکی از تاریخ ۲۵/‌۱۲/‌۹۸‬ الی ۱۶/۱/۹۹ ممنوع می‌باشد.

تبصره: برای تاریخ‌های ۵-۶-۹-۱۰/۱/۹۹ صرفاً برای محمولات ترافیکی دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مراجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می‌گردد.

ت) محدودیت‌های خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی:

ورود و تردد کلیه خودروهای ترانزیت مواد سوختی از ساعت ۰۷۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۲۷/‌۱۲/‌۹۸‬ تا ساعت ۰۷۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۰۵/‌۰۱/‌۹۹‬ و از ساعت ۰۷۰۰ صبح روز پنج شنبه تاریخ ۰۷/‌۰۱/‌۹۹‬ تا ساعت ۰۷۰۰ روز شنبه تاریخ ۰۹/‌۰۱/‌۹۹‬ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۱/‌۰۱/‌۹۹‬ تا ساعت ۰۷۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۶/‌۰۱/‌۹۹‬ ممنوع می‌باشد.

ضمن اینکه خودروهای مذکور در سایر ایام طرح نوروز سال ۱۳۹۹ صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل‌های ایمن بین راهی خواهند بود.

تبصره: وسایل نقلیه موضوع این بند از ضوابط مندرج در ردیف ۲ بند الف محدودیت‌های کلی (در صفحه ۱) مستثنی می‌باشند.

ث) اعمال محدودیت‌های پیش بینی نشده:

در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان‌ها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه، رؤسای پلیس راه استان‌ها با هماهنگی پلیس راه ناجا و به صورت مقطعی و منطقه‌ای با در نظر گرفتن فرصت کافی برای اطلاع رسانی تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌نمایند. مراتب توسط پلیس راه ناجا به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اطلاع داده می‌شود.

تبصره:

در صورت عادی بودن تردد در محورهایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است رؤسای پلیس راه استان‌ها با هماهنگی پلیس راه ناجا می‌توانند ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ‌های در نظر گرفته اقدام نمایند.

پلیس راهور جاده کنترل ترافیک موتورسیکلت نوروز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر