کد خبر: 860550 A

هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم گزارش شده ا ست.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت بر روی عدد ۱۱۸ قرار دارد و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است. 

این در حالی است که میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته نیز بر روی عدد ۱۰۳ قرار داشت و هوا برای گرو‌ه‌های حساس ناسالم گزارش شد. 

تهران از ابتدای سال جاری ۲۵ روز هوای پاک، ۲۰۷ روز هوای قابل قبول،‌ ۶۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها داشته است. 

 

آلودگی هوا شاخص کیفیت هوای تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر