کد خبر: 858328 A

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی، کتب منتخب سال ۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷ اقدام به فراخوان جهت ارسال کتب تألیفی در حوزه علوم پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نمود که طی این فراخوان تعداد ۲۹۷ کتاب به دبیرخانه کمیسیون ارسال شد که پس از ارزیابی توسط داوران بر اساس شاخص های مصوب در کمیسیون، کتاب های منتخب در سایت این دبیرخانه به آدرس: http://nasrme.ac.ir/books اعلام گردید.

در سال جاری به جهت تسهیل و تسریع دریافت کتاب و نیز داوری کتب تألیفی، این امکان فراهم شد تا مؤلفین محترم بتوانند کتاب های خود را شخصأ و به صورت آنلاین به دبیرخانه کمیسیون، در سامانه ای که به همین منظور طراحی شد (http://books.nasrme.ac.ir) ثبت و ارسال نمایند.

در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۷۵۱ کتاب در سامانه دبیرخانه کمیسیون ثبت گردید که تعداد ۲۴۶۰ کتاب در حوزه دانشگاهی بوده است. که در نهایت پس داوری و ارزیابی کتب براساس شاخص های مصوب در کمیسیون تعداد ۲۳۹ کتاب به عنوان کتاب منتخب در سال ۱۳۹۸ تعیین گردید.

دانشگاه های علوم پزشکی شاخص علوم پزشکی منتخب فراخوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر