کد خبر: 857712 A

دانشگاه الزهرا موفق به اخذ گواهی صلاحیت ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه‌های اجرایی از سازمان امور استخدامی کشور شد.

به گزارش ایلنا، گواهی صلاحیت ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه‌های اجرایی از سازمان امور استخدامی توسط این دانشگاه کسب شد.

این موفقیت پس از طی مراحل ارزیابی و ارایه مدارک به سازمان امور استخدامی صورت گرفت و دانشگاه الزهرا از این پس می تواند به ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه‌های اجرایی بپردازد و اجازه دارد که با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه ایی و سایر مقررات و ضوابط و با توجه به موازین علمی کانون‌های ارزیابی، نسبت به ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران دستگاه‌های اجرایی متقاضی اقدام کند.

دانشگاه الزهرا دستگاه های اجرایی عمومی ارزیابی شایستگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر