کد خبر: 852633 A

خزانه‌دار شورای شهر تهران:

خزانه‌دار شورای شهر تهران گزارش آبانماه حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران و گزارش هشت ماهه حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران را در صحن شورای شهر قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در آبانماه سال 96 توسط خزانه‌دار شورا قرائت شد.

سیدحسن رسولی در این باره گفت: شهرداری تهران در بخش حساب درآمدها در آبانماه موظف بوده است بر اساس بودجه مصوب شورا در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف 15 هزار و 690 میلیارد ریال اقدام کند. در این ماه مبلغ 22 هزار و 716 میلیارد ریال معادل 144 درصد درآمد کسب شده است.

وی افزود: از این میزان درآمد کسب شده مبلغ 15 هزار و 876 میلیارد ریال آن که معادل 70 درصد است نقد و 30 درصد مابقی آن غیرنقد است.

سالاری در خصوص درآمدهای پایدار محقق شده در آبانماه سال جاری گفت: از کل درآمد نقدی وصولی شهرداری در این ماه 31 درصد آن معادل 4 هزار و 947 میلیارد ریال به صورت پایدار و 69 درصد آن معادل 10 هزار و 929 میلیارد ریال ناپایدار است.

حزانه‌دار شورای شهر درباره عملکرد هزینه‌ای شهرداری تهران در آبانماه گفت: شهرداری در این ماه مجاز بوده است که تا سقف 14 هزار و 506 میلیارد ریال هزینه کند. شهرداری تهران در این ماه 14 هزار و 593 میلیارد هزینه کرده است که تقریبا 100 درصد مصارف خود را منظور و به ثبت رسانده است که از این مبلغ 98 درصد آن به صورت پرداخت نقدی و 2 درصد غیرنقدی بوده است.

رسولی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه هشت ماهه سال جاری شهرداری تهران گفت: شهرداری در این هشت ماه موظف بود نسبت به تامین منابع در سقف 125 هزار و 521 میلیارد ریال اقدام کند که طی این مدت 111 هزار و 796 میلیارد ریال معادل 89 درصد درآمد کسب شده است. طی هشت ماهه مذکور کسری عملکرد معادل 17 هزار و 725 میلیارد ریال (11 درصد) نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

سالاری در خصوص درآمدهای نقد و غیرنقد هشت ماهه سال جاری اظهار داشت: از کل درآمد هشت ماهه 78 درصد آن (87 هزار و 716 میلیارد ریال) به صورت نقد و 22 درصد (24 هزار و 80 میلیارد ریال) غیرنقد است.

رسولی تصریح کرد: از کل درآمدهای نقدی وصولی شهرداری در هشت ماهه سال جاری 36 درصد درآمد پایدار و 64 درصد درآمد ناپایدار است.

وی همچنین در خصوص عملکرد هزینه‌ای هشت ماهه شهرداری تهران گفت: شهرداری در این مدت مجاز بود تا سقف اعتبار 116 هزار و 47 میلیارد ریال هزینه کند و در این مدت 91 هزار و 763 میلیارد ریال معادل 79 درصد هزینه در دفاتر ثبت شده که از این میزان 98 درصد به صورت پرداخت‌های نقدی و 2 درصد هزینه غیرنقدی است.

وی در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در هشت ماهه امسال گفت:‌ کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد افزایش داشته است. همچنین ثبت هزینه‌ در دفاتر مالی سال گذشته در این بازه زمانی 22 درصد بدوه که طی هشت ماهه اخیر این شاخص به 79 درصد رسیده است.

وی با اشاره به افزایش شاخص ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی به میزان 57 درصد گفت: این علامت امیدوارکننده‌ای در راستای تحقق انضباط مالی مورد نظر شورا است.

وی افزود: در هشت ماهه سال گذشته سهم مصارف هزینه‌ای 75 درصد و سهم تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی 25 درصد بوده است.

سالاری گفت: از کل هزینه‌ای که در هشت ماه نخست سال جاری به ثبت رسیده است 98 درصد آن نقد و 2 درصد آن غیرنقد بوده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 88 درصد نقد و 12 درصد به صورت غیرنقد بوده است.

خزانه‌دار شورا افزود: هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 112 درصد است که نشان دهنده تفاوت ارقام مندرج در ردیف‌های مربوطه بودجه سالیانه با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی مراجع مربوطه قانونی است.

وی در خصوص بازپرداخت بدهی‌ها نیز گفت: بازپرداخت بدهی‌ها 674 درصد و اصل و سود تشکیلات دریافتی 216 درصد نسبت به بودجه پیش بینی شده افزایش داشته است البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه 98 ناچیز است.

وی در پایان گفت: شاخص عدم تحقق درآمد از 19 درصد در دوره هفت ماهه گذشته به 11 درصد در دوره هشت ماهه جاری کاهش یافته است.

درآمد شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر