کد خبر: 852601 A

حبیب‌زاده:

نائب رئیس کمسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران گفت: تصمیم‌گیری درباره رشته‌های جدید دانشگاهی شهرداری تعارضی با وظایف شورا ندارد و شورا می‌تواند رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز را به شورای گسترش آموزش عالی پیشنهاد دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افشین حبیب زاده در جریان یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران درباره بررسی رشته‌های دانشگاهی علمی کاربردی شهرداری تهران گفت: تصمیم‌گیری درباره رشته‌های جدید در شورای شهر تعارضی با وظایف شورا و رشته‌های موجود ندارد. کمیسیون‌های شورا در بررسی‌های خود نیاز به برخی از رشته‌های دانشگاهی را احساس کردند و آن را به ریاست دانشگاه علمی و کاربردی پیشنهاد دادند.

نائب رئیس کمسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران افزود: رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران پس از بررسی رشته‌های مورد نیاز آنها را به شورای گسترش آموزش عالی پیشنهاد می‌دهد که مرجع تخصصی برای ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی آن شورا است.

آموزش عالی ترافیک حمل و نقل شورای شهر تهران شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر