کد خبر: 851353 A

فراهانی:

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: پیش نویس تشکیل دیوان محاسبات شهری در شورای عالی استان ها تهیه شده و در حال بررسی است و با تصویب در شورای عالی استان ها شاهد تشکیل دیوان محاسبات شهری در آینده نزدیک خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین همایش قائم مقامان ذیحساب نظارت و ارتقا انضباط مالی در ساختمان شورای شهر برگزار شد.مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در ابتدای این نشست گفت: این همایش با هدف ارتباط بیشتر بین ذی حسابان و شورای شهر تهران برگزار می شود. دغدغه مشترک و حساسیت برای حفاظت از اموال شهرداری تهران باعث شد تا در این همایش گردهم آییم.

وی افزود: اگر بتوانیم شهرداری شفاف و پاسخگو و شیشه ای ایجاد کنیم اعتماد مردم به شهرداری بیشتر می شود و کار شما در راستای ایجاد این ارتباط است چرا که اگر مردم به شهرداری اعتماد کنند هم مشارکت اجتماعی و فرهنگی و هم مشارکت اقتصادی بیشتر می شود و کار شما در ایجاد این اعتماد موثر است.

فراهانی با بیان اینکه شهرداری پاک، مبارزه با مفاسد و جلوگیری از تلف شدن بیت المال ضامن موفقیت همه ما در مسیر پیشرفت است تصریح کرد: شورای شهر مساله مبارزه با فساد و شهرداری شفاف و شیشه ای و پیگیری تشکیل دیوان محاسبات اداری را به مردم وعده داده و فعالیت های مهمی در این حوزه انجام شد.‌

وی ادامه داد: اکنون و پس از گذشت دو سال از فعالیت شورا کارهای مهم و ارزشمندی فراهم شد. از جمله انتشار اطلاعات و فراهم کردن دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات مالی و عملکردی است. اقدامات حوزه شفافیت شورای شهر تهران در بسیاری از کلانشهرها سرلوحه شد.

فراهانی با اشاره به تصویب مصوبات مبارزه به فساد از جمله مصوبه جامع مدیریت تعارض منافع گفت: ضمیمه های متعددی از تعارض منافع وجود دارد که با این مصوبه جلوی آن گرفته شد. در برنامه ماده ۷ برنامه ۵ ساله سوم، ۴ اقدام مهم از جمله هوشمندسازی فرآیندهای مهمل فساد، استقرار نظام مدیریت مبتنی بر فرایند تحلیل داده، ارایه سازوکار حمایت از گزارشات حقوقی و مادی در قالب طرح گزارشگران فساد انجام شده است.

وی با اشاره به جایگاه ضعیف ایران در تشخیص و مبارزه با فساد گفت: ایران در شاخص ادراک فساد رتبه خوبی در حوزه شهری و ملی ندارد و جایگاه ما در دنیا مناسب نیست.

او تصریح کرد: اعمال نظارت مالی حین خرج توسط قائم مقامات ذی حساب و مقابله با تخلفات مالی از جمله وظایف قائم مقامان ذی حساب است و آنها موظف به تهیه صورتجلسه تغییر و تحول اقتصادی بوده و موظف هستند تخلف و تخطی از قانون و مقررات را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کنند، اما برخی این فرم ها را تکمیل و ارسال نمی کنند.

فراهانی با تاکید بر اینکه برای شورای شهر دریافت و بررسی این گزارش ها بسیار مهم است گفت: از برخی گله دارم که رونوشت گزارشات خود را به شورا ارسال نمی کنند.‌

وی با اشاره به تشکیل دیوان محاسبات شهری گفت: پیش نویس تشکیل دیوان محاسبات شهری در شورای عالی استان ها تهیه شده و در حال بررسی است و با تصویب در شورای عالی استان ها شاهد تشکیل دیوان محاسبات شهری در آینده نزدیک خواهیم بود. با تشکیل این دیوان از سال آینده حقوق قائم مقامان ذی حساب به جای شهرداری از سوی شورای شهر پرداخت می شود، چرا که اگر قرار باشد در سلسله مراتب شهرداری باشند این امر تعارض منافع دارد و زمینه ساز تخلفات است.

وی با اشاره به تعداد اسناد بررسی شده توسط ذی حسابان شهرداری از ابتدای سال گفت: ۷۲ هزار و ۴۲۸ سند هزینه از ابتدای سال توسط قائم مقامان ذی حسابان شهرداری بررسی و تعداد ۷ هزار و ۴۰۷ سند هزینه که حدود ۱۰ درصد است تایید نشده و اجازه پرداخت برای آنها صادر نشده است.

ایران شاخص شورای شهر تهران شهرداری شورای عالی استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر