کد خبر: 850586 A

در جریان برگزاری دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربرد، ایجاد مقطع کارشناسی "تربیت مربی موسیقی" و " موسیقی- آواز ایرانی" در این دانشگاه مصوب شد.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور  محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعی از معاونین، مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی، صاحب نظران و خبرگان، برگزار شد.

در این جلسه، کلیت برنامه درسی کاردانی ناپیوسته فنی "ساخت عدسی و قطعات اپتیکی"، "ساخت فریم عینک و محافظ های چشمی"و کاردانی ناپیوسته حرفه ای"تربیت مربی نمایش کودک"  و کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری "مکاترونیک صنعتی" و کارشناسی ناپیوسته حرفه ای "تربیت مربی موسیقی" و " موسیقی- آواز ایرانی" این رشته ها به تصویب رسید.

 

جلسه شورای برنامه ریزی رئیس دانشگاه کارشناسی موسیقی برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر