کد خبر: 847077 A

با ابلاغ رئیس‌جمهور؛

رئیس جمهور در ابلاغی محمد رضا مخبر ذزفولی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان نماینده جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت عالی جذب معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، طی این ابلاغ محمدرضا مخبر دزفولی به عنوان نماینده جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت عالی جذب انتخاب شد و همچنین عضویت «دبیر هیئت عالی گزینش کشور» به «رئیس یا معاون ذی‌ربط سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح شد.

متن این مصوبه به شرح ذیل است:

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «اصلاح بند ۴ ماده ۴ آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(مصوب جلسه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و جایگزینی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی» که در جلسه ۸۲۲ مورخ ۳۰ مهر ۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۳۲۸ مورخ ۲۰ خرداد ۹۸ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

عضویت موضوع بند ۴ ماده ۴ آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از «دبیر هیأت عالی گزینش کشور» به «رئیس یا معاون ذی‌ربط سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می شود.

وفق بند ۱ ماده ۴ آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، آقای محمدرضا مخبردزفولی جایگزین آقای منصور کبگانیان و به‌عنوان نماینده جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در این هیأت عالی انتخاب می‌شود».

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

آموزش عالی حسن روحانی رئیس جمهور شورای اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر