کد خبر: 846356 A

جمالی‌نژاد:

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: متاسفانه باید بگویم، اکثر پژوهش‌ها و علوم ما وارداتی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری گفت: وقتی امروز به رتبه های جهانی کشورمان از بعد پتانسیل های موجود نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در بسیاری از دارایی ها در رتبه های یک تا پنج قرار داریم.

وی افزود: علیرغم این دارایی ها و پتانسیل ها امروز در بسیاری از موضوعات دست به گریبان مشکلاتی هستیم و باید بپرسیم چرا امروز آلودگی های ما بیشتر شده است. چرا امروز درگیر آلودگی خاک هم شده ایم و این نوع آلودگی هم به انواع آلودگی ها اضافه شده است.

جمالی نژاد گفت: چرا حس تعلق شهروندان به شهرها و روستاها کم شده است، چرا امروز برخلاف این همه پتانسیل هنوز عملکردهایشان آنگونه که باید بازدهی نداشته است.

معاون وزیر کشور ادامه داد: ما عنوان کرده ایم که شوراهای شهر و روستاها می توانند در افزایش امنیت ملی و اجتماعی تأثیرگذار باشند اما این تأثیرگذاری را برای مثال در جنوب شرق کشور نمی بینیم.

وی خاطرنشان کرد: من هفته ای نیست که با اعضای شوراها در ارتباط نباشم اما چرا هنوز در دیدارها و ملاقات ها آن کارکردی که باید از شوراها ببینیم را نمی‌بینیم.

جمالی نژاد ادامه داد: نقد جدی ما این است که امروز نیاز به یک باز اندیشی در حوزه های کاری مان داریم و باید بار دیگر شهرها و اقداماتمان را هم مرور کنیم.

رییس سازمان شهرداری و دهیاری ها تصریح کرد: امروز باید علت های واقعی مشکلات را پی ببریم و باید بگویم که متأسفانه اکثر پژوهش ها و علوم ما وارداتی است.

وی ادامه داد: نمی گویم واردات علم و دانش چیز بدی است زیرا علم جویی و دانشجویی نه بعد مکان دارد و نه بعد زمان به گونه ای که می گوییم زگهوراه تا کور دانش بجوی و از سوی دیگر می گوییم اگر علم در چین هم باشد باید برویم و آن را بجوییم.

جمالی نژاد گفت: اما آن چیزی که ایراد محسوب می شود واردات محور بودن مطلق است و آنجایی اصل مشکل شروع می شود که نتوانیم علم وارداتی را بومی سازی کنیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به وابستگی کشور به نفت گفت: یکی دیگر از مشکلات ما این است که متأسفانه هنوز به نفت وابسته ایم و ناف اقتصاد و‌ تصمیماتمان را به نفت و فروش آن گره زده ایم.

جمالی نژاد تصریح کرد: استدعای من این است که در حوزه مدیریت شهری انسانهای عاشق و جوانان مشتاق رابرای ساخت از نوی شهرها وارد عرصه و درگیر کنید.

شهرداری علم و دانش مشکلات معاون وزیر واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر