کد خبر: 841806 A

حق شناس:

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر نسبت به حذف آمار افراد دارای معلولیت در سرشماری سال ۹۵ انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد حق شناس در یکصد و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز جهانی معلولین در تذکری گفت: ضمن تبریک ١٢ آذر، روز جهانى افراد داراى معلولیت که با شعار ارتقاء مشارکت افراد داراى معلولیت براى رهبرى امور، تصمیم گیرى ها و تحقق توسعه پایدار مزین شده است، نکات ذیل را اعلام میدارم.

وی گفت: طبق آمار سازمان جهانى بهداشت ١٠ تا ١٥ درصد جمعیت جوامع را افراد داراى معلولیت تشکیل می دهند و ارزیابی می شود بین ٨٠٠ هزار تا یک میلیون نفر از جمعیت شهروندان تهرانى داراى معلولیت باشند.

حق شناس با اشاره به اینکه آمار افراد دارای معلولیت در سرشماری سال 1395 حذف شده است ادامه داد:در حال حاضر امار دقیقى از جمعیت این افراد در تهران وجود ندارد! در شهر تهران جمعیتی معادل ١١٥ هزار نفر داراى پرونده در بهزیستی هستند که این نشانگر اشکال جدى در شناسایی ابعاد مسئله است. لذا لازم است مرکز آمار در سرشماری سال 1400 این قصور غیر قابل قبول را جبران کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود:در همین رابطه لازم می دانم موارد ذیل را به مدیریت شهری تهران متذکر شوم، یکی از ضرورت‌های بستر سازی برای حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت در جامع افزایش دانش و اگاهى مردم نسبت به توانمندى ها و نحوه تعامل درست با این بخش از جامعه است.در این راستا طبق ماده ٢٠ قانون جامع حمایت از افراد داراى معلولیت شهردارى ها موظف به پخش تیزرهاى آموزشى در سالن هاى سینما وسایر امکانات رسانه ای بدون اخذ هزینه هستند.

لذا به شهرداری تهران یادآور می شوم نسبت به تحقق این مهم و پیش بینى ساز و کار نحوه استفاده افراد داراى معلولیت از سالن هاى سینمایى و امکانات رسانه ای شهرداری اقدام و نتیجه را به شورا ارائه نماید.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تصریح کرد: طبق ماده ٨ قانون جامع حمایت از افراد داراى معلولیت ، استفاده این افراد از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشى دستگاههاى دولتى، شهردارى ها و دهیارى هاى کشور رایگان است.در این خصوص مناسب است شهرداری با قید فوریت پیشنهاد برنامه ای و بودجه ای متناسبی را به شورا ارائه نماید.

وی افزود: متاسفانه طی دهه هاى گذشته توسعه مراکز اجتماعى، فرهنگى و ورزشى در شهردارى تهران بدون توجه به استانداردهاى مناسب سازى براى همه گروههاى جمعیتى از جمله افراد داراى معلولیت صورت گرفته است.لازم است شهرداری ضمن گزارش اقدامات اعتبارات لازم برای مناسب سازی این مراکز را پیش بینی و برنامه عملیاتی مشخصی را به شورا ارائه کند.

حق شناس اظهار داشت: طبق ماده ١٩ قانون حمایت از افراد داراى معلولیت، این افراد از پرداخت هزینه هاى صدور پروانه ساختمانى، آماده سازى زمین و عوارض نوسازى معاف هستند.پیشنهاد می‌گردد شهردارى تهران ضمن ارائه گزارش تحقق این ماده، ساز و کار لازم براى تامین اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالیانه، طبق تبصره ٢ ماده مذکور، پیش بینى و به شورا ارائه کند.

بهزیستی رسانه شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر کمیسیون فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر