کد خبر: 840787 A

سالاری:

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: مهم ترین شرط برای ارائه کارنامه قابل قبول به شهروندان تهرانی در پایان این دوره مدیریت شهری، حذف مدیرانی است که اصلاح طلب نیستند و یا اعتقاد و باوری به برنامه های مدیریت شهری اصلاح طلب دوره پنجم ندارند.

به گزارش ایلنا، محمد سالاری در پاسخ به این سوال که شورای پنجم چه برنامه ای برای دو سال پایانی این دوره مدیریت شهری دارد و چه عواملی در موفقیت آن نقش دارند؟ اظهارداشت: در آخرین جلسه مشترک اعضای شورای شهر با شهردار تهران و معاونین وی که سه شنبه شب گذشته برگزار شد، کلیات برنامه اولویت محور 2 سال آتی مدیریت شهری به تصویب رسید و مقرر شد طی دو تا سه هفته آینده نسبت به برگزاری جلسات مشترک بین کمیسیون های تخصصی شورا و معاونت های مربوطه در شهرداری اقدام شود و تمامی ابعاد محورها، برنامه ها و پروژه های مطرح شده از نظر تحقق پذیری و نحوه تامین منابع درآمدی  مورد نیاز، مورد بررسی قرار گرفته و این برنامه ملاک اقدامات مدیریت شهری باشد.

وی درخصوص شروط تحقق پذیری این برنامه گفت: برای محقق شدن این برنامه نیاز است، اولا تمامی محورها و پروژه های این برنامه با یک رویکرد واقع بینانه و مبتنی بر نیاز های اولویت دار شهر تهیه شود، ثانیا شهردار تهران شخصا برای اجرای این برنامه مصمم بوده و اجرای کامل آن را از تمام مدیران شهرداری و شهرداران مناطق مطالبه کند و ثالثا اعضای شورای شهر تهران و کمیسیون های تخصصی نیز تمامی ظرفیت خود را جهت پشتیبانی تمام قد برای اجرای محورهای این برنامه بکار گیرند.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: البته مهم ترین شرط اجرایی شدن این برنامه اولویت محور، همراهی، اعتقاد و باور تمامی مدیران شهرداری تهران و شهرداران مناطق به برنامه مصوب مدیریت شهری دوره پنجم است.

سالاری با بیان اینکه طی 2 سال گذشته شاهد بودیم که برخی مدیران فعلی شهرداری تهران اساسا اعتقادی به اجرای برنامه های شورای پنجم ندارند، ادامه داد: متاسفانه هنوز در بین مدیران شهرداری و شهرداران مناطق افراد زیادی حضور دارند که باور و اعتقاد واقعی به برنامه های شورای اصلاح طلب و بطور کلی اولویت های مد نظر آنان ندارند و بعضا برای عدم تحقق برنامه های شورای پنجم مقاومت های زیادی می کنند، لذا به نظر بنده و تعدادی زیادی از اعضای شورای پنجم اگر شهردار تهران واقعا می خواهد این دوره مدیریت شهری دارای کارنامه قابل قبولی باشد که قطعا اینگونه است باید نسبت به تغییر مدیرانی که باور به برنامه شورای اصلاح طلب ندارند اقدام کند.

عضوشورای شهر تهران تصریح کرد: یقینا برنامه های  شورا و شهرداری برای 2 سال آتی، توسط مدیرانی محقق می شود که  به برنامه های شورای اصلاح طلب باور و اعتقاد داشته باشند اما متاسفانه هنوز شاهد حضور مدیرانی در سازمان هاو شرکت های شهرداری تهران و شهرداری های مناطق هستیم که نه تنها اصلاح طلب نیستند بلکه اساسا باوری به برنامه های اصلاحات نداشته و حتی تمایلی هم به موفقیت مدیریت شهری فعلی ندارند.

وی در پایان افزود: شورای پنجم و شهردار منتخب آن آقای دکتر حناچی رویکردهای بسیار درستی در فرایند تصمیم گیری ها اتخاذ و زمینه های لازم را نیز برای تحقق این رویکردها فراهم کرده اند، لذا ضرورت دارد در بازه زمانی باقی مانده، تمام ظرفیت اعضای شورای شهر و کمیسیون های آن و مدیران شهرداری و شهرداری های مناطق در راستای به سرانجام رساندن محورهای اولویت دار مورد نیاز شهر و شهروندان باشد و این مهم با توجه به محدودیت های منابع درآمدی مشروط به هم افزا کردن تمامی ظرفیت های مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و پشتیبانی از شهردار تهران است.

اصلاح طلبان اعضای شورای شورای شهر تهران شهرداری معماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر