کد خبر: 840698 A

در شورای شهر تهران صورت گرفت؛

اعضای شورای شهر تهران طرح دو فوریتی به منظور کمک به خانواده‌های آسیب دیدگان اعتراضات اخیر در پی گرانی بنزین به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و هفتاد نهمین جلسه شورای شهر تهران دو فوریت طرح الزام شهرداری برای ارائه لایحه برای رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده در حادثه اخیر بررسی شد.

شهربانو امانی با قرائت دوفوریت این طرح گفت: نظر به حوادث تاسف بار اخیر که منجر به وارد شدن خسارات مالی و جانی به برخی از شهروندان تهرانی شد و با توجه به لزوم رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده، شهردار تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط و در حد ممکن التیام بخشی صدمات روحی، روانی و اجتماعی نسبت به جبران بخشی از صدمات وارده اقدام و گزارش اقدامات اجرا شده را به شورا ارائه کند.

این پیشنهاد با ۲۰ رای موافق به تصویب رسید.

سپس سالاری پیشنهاد تشکیل هیات سه نفره از اعضای شورا بمنظور نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را ارائه داد.

رسولی در موافقت با این پیشنهاد گفت: مصوباتی که از شورا می‌گذرد تا انتهای فرایند مربوطه باید توسط نمایندگان در شورای شهر مورد نظارت و پیگیری قرار بگیرند و نتایج عملیاتی ارائه شود.

این پیشنهاد با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید و سپس انتخاب اعضا به رای گذاشته شد.

در جریان انتخاب اعضای کمیته سه نفره، شهربانو امانی، سید محمود میرلوحی و محمد جواد حق شناس به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.

شورای شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر