کد خبر: 837666 A

رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در حکمی علی محبی را به عنوان مشاور پژوهش و برنامه‌ریزی و دستیار رئیس سازمان در استقرار و هدایت حوزه‌های تربیت و یادگیری منصوب کرد.

به گزارش ایلنا،‌ متن حکم علی ذوعلم خطاب به علی محبی به شرح زیر است:

«اکنون که با یاری خدای متعال و تلاش فکری مشترک مدیران و کارشناسان ارجمند جایگاه تشکیلاتی چگونگی استقرار حوزه‌های یازده‌گانه تربیت و یادگیری برای اجرای کامل برنامه درسی ملی مشخص شده است، جناب عالی را که از تعهد و شایستگی علمی و تجارب حرفه‌ای طولانی و مفید برخوردارید به عنوان "مشاور پژوهش و برنامه‌ریزی و دستیار رئیس سازمان در استقرار و هدایت حوزه‌های تربیت و یادگیری" منصوب می‌نمایم.

تشکیل شورای راهبری حوزه‌های تربیت و یادگیری، شناسایی و معرفی چهره‌های توانمند و خوشفکر و متعهد برای عضویت در شوراهای علمی و مجمع عالی هریک از حوزه‌ها، سامان‌دهی گروه‌های پژوهش و برنامه‌ریزی حوزه‌ها، بررسی و پیشنهاد چارچوب‌ها، راهکارها و زمینه‌های موردنیاز برای تدوین راهنمای برنامه درسی و استانداردهای هر یک از حوزه‌ها، از مهم‌ترین اقداماتی است که انتظار می‌رود با اشراف جناب عالی انجام پذیرد.

امید است با یاری خداوند متعال و جلب مشارکت همه دستگاه‌ها و مراکز پژوهشی و علمی مرتبط و نیز همکاری و هماهنگی همه بخش‌های سازمان با جناب عالی، شاهد دوره‌ای موفق در خدمت به تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان کشور و گامی بلند در تحقق آرمان‌های نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران باشیم.»

تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نوجوانان برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر