کد خبر: 823218 A

نظری:

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گفت: مدیریت شهری حوزه فرهنگی و هنری را ذبح کرده و عنایت ویژه‌ای به آن نمی شود، در حالی که وعده های انتخاباتی بر این مسأله تاکید داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت نظری در حاشیه یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: بنا بود امروز برنامه عملیاتی سوم توسعه مورد بررسی قرار بگیرد که این موضوع در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و قرار شد براساس تصمیم کمیسیون تلفیق برای سال های آینده تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: براساس این اقدام، برای مثال بودجه بخش فرهنگی هنری در سال ۹۸٬ یک هزار و صد و هفتاد و دو میلیارد تومان بود برای سال ۹۹به ۹۴۶میلیارد تومان تقلیل یافت.

نظری با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نسبت به این مسأله اعتراض شد ادامه داد: اما متاسفانه با وجود همه ادعاها و رویکردها در کمیسیون برنامه و بودجه ضد فرهنگی ترین تصمیم در همین کمیسیون به وقوع پیوسته است.

وی افزود: آنها معتقدند که بخش فرهنگی و اجتماعی خودش می تواند کارها را پیش ببرد، البته که از حضور مردمی استقبال می کنیم اما نمی شود از حوزه مدیریت شهری برای آن بودجه در نظر نگیریم. در نتیجه پیشنهادی مطرح و به صورت دوفوریت بیان شد تا بر اساس آن جدول پیشنهادی منابع و مصارف اصلاح و امروز ارائه‌ شود اما متاسفانه این مسأله توسط رییس جلسه اعلام وصول نشد.

نظری با بیان اینکه نباید به حوزه فرهنگی و هنری به چشم یک حوزه نامربوط نگاه کرد تصریح کرد: مدیریت شهری این حوزه را ذبح کرده و عنایت ویژه به آن نمی شود در حالی که وعده های انتخاباتی بر مسأله فرهنگی اجتماعی تاکید داشت.

نظری درخصوص انتصابات جدید در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز گفت: بحث ما درباره رییس جدید ورود به مصداق نبوده و هماهنگی حوزه اجرا با سیاست گذار و ناظر را مورد هدف قرار دادیم.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: شهردار تهران آنطور که در ایام انتخاباتی وعده داده بود مبنی بر اینکه معاونت ها را با نظر کمیسیون تخصصی بررسی می کند عمل نکرد و از نظر کمیسیون مربوطه استفاده نشد. همچنین رییس سازمان فرهنگی و هنری هم تراز با معاون شهردار است و انتظار می رفت از نظر شورا در این انتصاب استفاده شود.

وی با بیان اینکه مطالبی به شهردار ارایه دادیم افزود: اما مسیر متفاوتی طی شد در حالی که نقد ما نقد فرایندی بوده است.

شهرداری تهران فرهنگی و هنری فرهنگی هنری کمیسیون فرهنگی معاون شهردار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر