کد خبر: 822726 A

حریرچی:

معاون کل وزارت بهداشت گفت: نظام بیمه سلامت بیش از ۹۱ درصد جمعیت را پوشش داده است. این پوشش شامل پناهندگان و مهاجرین داخل ایران نیز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت گفت: پوشش همگانی سلامت و اقدامات ایران به این منظور است تا جامعه‌ای هر چه سالم‌تر داشته باشیم. سابقه ایران در زمینه اقدامات فعال درمانی از ۵۰ سال پیش آغاز شده است، به ویژه این اقدامات در چهار دهه اخیر چشمگیر بوده است. ما به عنوان یکی از بهترین کشورهای منطقه در پوشش سلامت هستیم. این پوشش سلامت به ویژه در مناطق محروم ایجاد شده است که ‌آرمان سازمان بهداشت جهانی است.

حریرچی گفت: نظام بیمه سلامت بیش از ۹۱ درصد جمعیت را پوشش داده است. این پوشش شامل پناهندگان و مهاجرین داخل ایران نیز می‌شود. باید اشاره کرد نظام سلامت ایران توانسته است شرایط  بسیار مطلوب و پایداری در حوزه سلامت به وجود آورد.

وی ادامه داد: برآورد جهانی سازمان بهداشت، وضعیت ایران را در سال ۲۰۲۳ بسیار عالی می‌بیند. ما به ۸۰ درصد از پیشنهادات هایی که از سمت سازمان بهداشت جهانی ابلاغ می شود خواهیم رسید. ایران در آن موعد به مقام اول سلامت همگانی در منطقه خواهیم رسید.

حریرچی در ادامه گفت:  با وجود پایین آمدن نرخ ناخالص ملی بعد از اجرای طرح تحول سلامت با مشکلاتی روبه‌رو شدیم. اما در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تعداد افرادی که با هزینه‌های کمرشکن مواجه شدند ۲۳ درصد کاهش یافت. به ویژه خدمات پوشش همگانی درمان و خدمات سازمان های بیمه‌گر به اقشار فقیر جامعه اختصاص یافت. نسبت جمعیت مواجه شده با هزینه‌های کمرشکن در این قشر ضعیف جامعه ۲۵ درصد کاهش یافته است.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: بیشترین رخداد مواجه به هزینه‌های بالا در دهک ۵ و برخوردارتر روی داده است که جزو اقشار پردرآمد هستند. درخواست زیاد برای خدمات زیبایی دندان و جراحی زیبایی باعث می‌شود که ایران به برخی از اهداف خود نرسد. بنابراین اقدامات اصلاحی، اولویت مهمی است در خدمت بیشتر درمانی به مردم کشور. ایران باید در سال ۱۴۰۴ رتبه اول را در کشورهای منطقه به دست بیاورد.

 

ایران پناهندگان پوشش سلامت وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر