کد خبر: 819269 A

دومین جلسه از چهارمین کارگاه آموزشی GSP&GDP توسط مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور سازمان غذا و دارو برگزار شد.

به گزارش ایلنا، دومین جلسه از چهارمین کارگاه آموزشی GSP&GDP توسط مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه سال جاری در سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد.

دومین جلسه از چهارمین کارگاه آموزشی   GSP&GDP توسط مدیریت  نظارت بر دارو و مواد اعتیاد‌آور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه سال جاری در سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد.

 در ادامه چهارمین کارگاه آموزشی GSP&GDP جهت گروه پزشکی در سال جاری مسئول واحد شرکت‌های دارویی، مسئولین فنی و مسئولین انبارشرکت‌های پخش سراسری دارویی حضور داشتند.

 

اعتیاد غذا و دارو اعتیاد داروئی نظارت بر دارو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر