کد خبر: 819177 A

یک فوریت طرح نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیردولتی و مدیریت شهری تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک فوریت طرح نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیردولتی و مدیریت شهری در جلسه علنی امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

حجت نظری درباره یک فوریت این طرح گفت: کمیته مشارکت های مردمی شورا برای نگارش این نظام نامه پیش قدم شده است تا نحوه ارتباط سازمانهای مردم نهاد با بخشهای مختلف شهرداری تهران و رابطه شهرداری و سازمان و شرکت های آن با سازمانهای مردم نهاد را تنظیم ببخشد.

وی افزود: علت این طرح این است که این همکاری ها و تعاملات به صورت سلیقه ای است و برای اینکه هر چه زودتر مانع برخورد سلیقه ای در ارتباط با سازمانهای مردم نهاد با شهرداری شویم به دنبال تصویب هر چه سریعتر این نظام نامه هستیم.

ناهید خداکرمی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: طرح هایی مثل ساماندهی دکل های شهر تهران که با موضوع سلامت ارتباط دارد به صورت یک فوریت در صحن مطرح نمی شود اما باید سمن ها و ارتباط آن با شهرداری را به فوریت بررسی کنیم که ضرورتی ندارد.

الهام فخاری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در دفاع از این یک فوریت با اشاره به اینکه هنوز موفق نشده ایم در زمینه های مختلف به صورت نظام مند و موثر از همکاری سازمانهای مردم نهاد و تشکل های غیردولتی در برنامه های شهری استفاده کنیم بنابراین به عقیده من این نظام نامه فوریت دارد و به ما کمک می کند به جای همکاری های سلیقه ای با سازمانهای مردم نهاد به صورت نظام مند و شفاف با نظارت و خروجی مشخص همکاری کنیم.

وی با بیان اینکه مانعی برای  مسائل بهداشتی و محیطی و یک فوریت آن و طرح شدن این موارد به صورت یک فوریت وجود ندارد، تصریح کرد: مهمترین و بزرگترین بخش مدنی شهر، شورایاری ها نیستند آنها هم یکی از نهادهای مدنی شهری هستند و این دلیل نمی شود برای نظام نامه، مشارکت و تعامل تشکل های غیردولتی با مدیریت شهری فوریت قائل شویم.

سپس جوادی یگانه معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  با اشاره به ماده ۷ برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران گفت: بر اساس این بند قرار نبود این مسئله به شورا ارائه شود و معتقدیم آنچه در اهمیت اصلی قرار دارد نهاد شورایاری ها است و اگر قرار باشد کاری به فوریت انجام شود باید تکلیف شورایاری ها مشخص شود.

در نهایت  این طرح با ۱۲ رای موافق و ۷ رای مخالف به تصویب رسید.

اجتماعی و فرهنگی جلسه علنی سلامت کمیسیون فرهنگی مشارکت های مردمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر