کد خبر: 818992 A

دبیر شورای پزشکی عمومی مطرح کرد:

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی گفت: اعتباربخشی برنامه های پزشکی عمومی ۳۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور به اتمام رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، مرضیه نجومی با اعلام این خبر افزود: با توجه به شروع برنامه اعتباربخشی آموزش پزشکی عمومی از ابتدای سال جاری، هدف از رعایت استانداردهای الزامی برنامه اعتباربخشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی عمومی کشور است.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزش پزشکی عمومی در سالجاری اظهار داشت: حدود ۳۴ دانشگاه اعتباربخشی برنامه های پزشکی عمومی آنها به اتمام رسیده و قرار است در خصوص دانشگاه هایی که انجام اعتباربخشی آنها نهایی شده است در این جلسه پیش رای صادر شود.

نجومی با اشاره به تایید برنامه آموزش پزشکی عمومی کشور توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) برای یک دوره ۱۰ ساله، افزود: با توجه به دریافت اعتباربخشی برنامه های آموزشی پزشکی عمومی از WFME، باید اعتباربخشی برنامه آموزش پزشکی عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور هم انجام شود و و رعایت استانداردهای الزامی توسط آنها مورد بررسی قرار گیرد.

آموزش پزشکی برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر