کد خبر: 816199 A

اعضای شورای شهر تهران با تغییر نام ۲۴ کوچه و خیابان تهران موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران موضوع نامگذاری و تغییر اماکن عمومی شهر تهران درخصوص ۲۴ کوچه و خیابان مورد بررسی قرار گرفت.

حجت نظری عضو کمیسیون نامگذاری پیشنهاد تغییر نام کوچه ها و خیابان های سطح شهر تهران را به شرح زیر مطرح کرد:

۱_خیابان گلابدره در محدوده دربند واقع در منطقه ۱ شهرداری تهران بنام پیشنهادی استاد محمود گلابدره ای

۲_خیابان فرجام در محدوده میرداماد واقع در منطقه ۳شهرداری تهران بنام پیشنهادی توانبخشی

۳_کوچه علی آبادی در محدوده ولیعصر (عج)واقع در منطقه ۱۱شهرداری تهران بنام پیشنهادی "آتش نشان شهید محسن روحانی"

۴_خیابان صف در محدوده سپهسالار واقع در منطقه ۱۲ شهرداری تهران بنام پیشنهادی سپهسالار

۵_کوچه گلستان هفتم در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شهید محمدرضا هاشمی"(با حفظ شماره)

۶_کوچه گلاب شکر در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۳" با حفظ شماره

۷_کوچه لالویی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۵ "با حفظ شماره

۸_کوچه کرمعلی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۹ "با حفظ شماره

۹_کوچه مولایی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۱۲" با حفظ شماره

۱۰_کوچه بهرامی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۱۷ "با حفظ شماره

۱۱_کوچه شریفی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۱۸"با حفظ نام

۱۲_کوچه شاه محمدی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۱۹"با حفظ نام

۱۳_کوچه میرزایی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۲۱"با حفظ نام

۱۴_کوچه شریفی نژاد در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی شماره ۲۲ با حفظ نام

۱۵_کوچه فاطمی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شماره ۲۳ با حفظ نام

۱۶_خیابان جدیدالاحداث در محدوده ۱۳ آبان واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهید علی پریشانی

۱۷_خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی باغ قوام

۱۸_خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بهار ترنج

۱۹_خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران بنام پیشنهادی بید مشک ۱

۲۰_خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۲

۲۱_خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۳

۲۲_خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۴

۲۳_خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۵

۲۴_خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۶

این صورتجلسه با رای موافق تمام اعضای حاضر در صحن شورای شهر به تصویب رسید.

۱۳ آبان شورای شهر تهران شهر تهران علی آبادی جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر