کد خبر: 816114 A

اعضای شورای شهر تهران با کلیات لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در یکصد و شصت و هفتمین  جلسه شورای شهر تهران لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی بررسی شد.

ابتدا بهاره آروین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه رویکرد ما در این کمیسیون با توجه به تغییرات انجام شده، گفت: الحاقات به متن لایحه اینگونه است که مراسم مردمی اربعین حسینی به مراسم دولتی تبدیل نشود، از این رو این اصلاحات را انجام داده ایم، البته کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون سلامت نیز پیشنهاداتی برای این لایحه داشتند.

وی افزود: در متن ماده واحده به شهرداری تهران به منظور ارائه خدمات تخصصی شهری که شهرداری تهران از تجربه و امکانات لازم در ارائه آن برخوردار است نسبت به فراهم نمودن امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز در ایام اربعین حسینی اقدام و ضمن جذب کمک های مردمی و خیرین حداکثر تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبار پیش بینی نشده بودجه مصوب سال ۹۸ شهرداری با عنوان «هزینه های در اختیار شهرداری تهران» اجازه هزینه کرد داده شده است و  شهرداری باید عملکرد آن را در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ به شورای شهر ارائه کند.

وی ادامه داد: در ماده ۹۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران موظف است هزینه هایی که بر اساس تکالیف ستاد مرکزی اربعین را در ردیف مستقلی تحت عنوان طلب شهرداری تهران از دولت بابت هزینه های مراسم اربعین حسینی ثبت و نسبت به وصول آن اقدام کند.

آروین افزود: شهرداری تهران موظف است با اعلام فراخوان عمومی از ظرفیت هیئت های مذهبی و سازمان های مردم نهاد برای ارائه خدمات محول شده به شهرداری تهران از سوی ستاد مرکزی اربعین استفاده کند.

سپس حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران جهت مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی را قرائت کرد و در نهایت  تبصره ۴ این متن با ۱۵ رأی موافق از ۱۶ نفر حاضر در جلسه به تصویب رسید. بر این اساس پرداخت هر گونه حق مأموریت و انجام هزینه کرد در قالب فعالیت ها که با وظایف محوله از سوی ستاد مرکزی اربعین به شهرداری تهران مغایرت و ارتباط موضوعی نداشته باشد، ممنوع است.

همچنین در یکی از تبصره های پیشنهادی، شهرداری تهران موظف شده بود گزارش عملکرد مالی و اقدامات اجرایی صورت گرفته در مراسم اربعین حسینی را ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از پایان مراسم به شورای شهر تهران ارائه کند که با پیشنهاد سیدحسن رسولی این مدت زمانی به سه ماه مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.

همچنین در بخش دیگری از پیشنهاد کمیسیون که به تصویب رسید، شهرداری موظف شد ارائه خدمات داخل کشور را در مرز مهران متمرکز کند و مسئولیت مرزهای شلمچه، چزابه و خسروی را به سایر کلانشهرها واگذار کند.

همچنین بنابر پیشنهاد کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شهرداری تهران موظف شد در برگزاری مراسم اربعین حسینی ملاحظات محیط زیستی را مدنظر قرار دهد.

گفتنی است کلیات لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی  با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

شورای شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر