کد خبر: 814423 A

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: برقراری ارتباط موثر و استفاده از توان فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور ایجاد وحدت رویه، شفاف سازی و ارتقای فرایندهای برگزاری مناقصات از اهداف حائز اهمیت در هیات امنای صرفه جویی ارزی است.

به گزارش ایلنا، مهدی یوسفی (رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران) با بیان این مطلب افزود: در این راستا ضمن تدوین نقشه راه، در نخستین گام جلسه‌ای با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای دانشگاه‌های قطب به منظور دریافت دیدگاه‌های آنان و رایزنی در خصوص فرایند تشکیل کمیته‌های تخصصی فنی مهندسی برگزار و از آنان درخواست شد نسبت به معرفی کارشناسان خبره تجهیزات پزشکی منتخب دانشگاه خود یا دانشگاه زیر مجموعه قطب جهت تشکیل گروه‌های فنی مهندسی متخصص در فرم‌هایی که به این منظور تهیه شده بود اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور اجرای بهینه فرایند و استفاده از خرد جمعی راهکار تشکیل کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی نیز تدوین شد همچنین از دیگر اقدامات صورت گرفته در این خصوص مکاتبه با اداره کل تجهیزات پزشکی و درخواست معرفی نماینده متخصص فنی جهت شرکت در هریک از گروه‌های فنی مهندسی و کمیته راهبردی بوده است.

یوسفی ادامه داد: جلسات مستمر کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، رییس و کارشناسان اداره بازرگانی هیات امنا نیز به منظور تعیین مسئولین گروه‌های فنی مهندسی(کارشناسان منتخب اداره بازرگانی) و اعضای آنها(با توجه به اسامی اعلام شده از طرف دانشگاه‌ها و مدیریت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی)، تعیین وظایف گروه‌ها و روال تشکیل آن، اولویت بندی دستگاههای موضوع مناقصه جهت بازبینی شاخص‌های فنی بازرگانی و مراحل اجرای مناقصه، بررسی نحوه ارتقاء، شفاف سازی و ایجاد وحدت رویه در فرایندهای جاری مناقصات برگزار می‌شود.

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: بررسی مصوبات گروه‌های تخصصی فنی مهندسی، بررسی روش‌های اجرایی افزایش توانمندی و مهارت کارشناسان، بررسی نحوه دریافت بازخورد دانشگاه‌ها از تجهیزات خریداری شده از هیات امنا، بررسی و امکان سنجی در خصوص نحوه بازسازی تجهیزات پزشکی غیر قابل استفاده در دانشگاه‌ها نیز از جمله برنامه‌های در دست اقدام کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی است.

تجهیزات پزشکی سرمایه علوم پزشکی علوم پزشکی تهران صرفه جویی ارزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر