کد خبر: 813019 A

دو فوریت تقویم جلسات شورای شهر در نیمه دوم سال جاری تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران دو فوریت تقویم جلسات شورای شهر تهران در نیمه دوم سال جاری با ۱۹رای موافق به تصویب رسید.

برمبنای این تقویم، شورای شهر تهران تا پایان سال ۳۵جلسه علنی خواهد داشت که یک هفته درمیان برگزار می شود و آخرین جلسه شورای شهر ۲۷اسفندماه خواهد بود.

 

تقویم شورای شهر شورای شهر تهران تصویب جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر