کد خبر: 810153 A

کلیات لایحه افزایش انتصاب جوانان در پست‌های مدیریتی شهرداری با ۲۰ رای موافق از مجموع ۲۰رای اخذ شده در شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای  شهر تهران لایحه افزایش سهم جوانان از پست های مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این طرح شهرداری موظف است به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند، حداقل ۵۰ درصد از عناوین پست‌های مدیریتی، سطوح عالی (تا ۴۵ سال)، راهبردی (تا ۴۰ سال)، مدیریت حرفه‌ای (تا ۳۵ سال) و مدیریت پایه (زیر ۳۰ سال) را با رعایت آئین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل مصوبه شهرداری تهران و با لحاظ وضعیت نیروی انسانی موجود و در نظر گرفتن شایستگی‌های مدیریتی و شرایط عمومی، از میان نیروهای جوان منصوب کند.

در این طرح منظور از «مدیران عالی»، شهرداران مناطق، مشاوران شهردار، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل، رئیس حراست کل شهرداری تهران، رئیس سازمان بازرسی و رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند.

در تعریف «مدیران راهبردی» نیز آمده «مدیرانی که در سیاستگذاری نقش دارند و شامل مدیران کل معاونت‌های شهرداری تهران، مشاوران معاونین شهردار، معاونین مرکز مطالعات، مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات رتبه ۲، ۳ و ۴ و اعضای هیئت مدیره موظف سازمان‌ها و شرکت‌ها و رؤسای مراکز ستادی (کلیه مدیران ۶ مرتبه ۱۶) است.»

«مدیران حرفه‌ای نیز مدیرانی هستند که در اجرای سیاست‌ها نقش دارند» و منظور از «مدیران پایه، مدیران مراتب ۱ تا ۴ به غیر از مدیران مشمول این دستورالعمل که برنامه عملیاتی سازمان توسط آنها انجام می‌شود».

در تبصره این ماده آمده است: «حداقل ۳۰ درصد از پست‌های مربوط به جوانان، باید در اختیار زنان جوان قرار گیرد و اجرایی نمودن مصوبه در طول برنامه پنج ساله سوم با تعیین جدول زمانبندی رشد در بودجه سنواتی انجام می‌گیرد و گزارش اجرای مصوبه باید طی بازه زمانی ۶ ماهه به شورای شهر ارائه شود.»

در لایحه‌ای که از سوی شهرداری در تاریخ ۹۸/۴/۲۳ به شورا ارائه شده، پست‌های مدیریتی از سطوح راهبردی، آغاز و سطوح مدیریت حرفه‌ای و مدیریت پایه، پیش‌بینی شده است. همچنین ۵۰ درصد از پست‌های مربوط به جوانان باید در اختیار زنان قرار گیرد.

در نهایت کلیات این طرح با ۲۰رای موافق به تصویب رسید.

بودجه رشد شورای شهر شهرداری لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر