کد خبر: 809651 A

رییس سازمان بهزیستی گفت: یکی از مهمترین اثرات طرح یاری‌گران، انگ‌زدایی از معتادان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی در همایش فصلی دبیران شوراهای مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور با موضوع طرح یاری‌گران گفت: معتقدم یکی از مهمترین اقدامات طرح یاری‌گران انگ زدایی از فرد معتاد است اعتیاد یک بیماری است و باید انگ‌زدایی در این زمینه اتفاق بیافتد. همچنین طرح یاری‌گران باید داوطلبانه باشد چراکه یاری رساندن اجباری نیست و یاری رساندن اجباری فایده ندارد.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات طرح یاری‌گران ارائه خدمات در حوزه پیشگیری است که بسیار اهمیت دارد متاسفانه علیرغم مهم بودن پیشگیری اما همیشه نگاهها در این حوزه نقطه ای بوده و از همین رو بودجه حداقلی برای آن در نظر گرفته شده است بنابراین باید نگاه هدفمند در حوزه پیشگیری ساری و جاری شود تا سیاستمداران بودجه مناسبی برای آن اختصاص دهند.

رییس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: بخشی از بودجه پیشگیری می تواند از محل بودجه دستگاههای دیگر باشد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با اعتیاد در مراکز کارگری گفت: در میان اقشار کارگری طرح های مختلفی از سوی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی انجام شده است طرح های مانند طرح کاج و طرح ابر که بسیار موفق هم بودند.

قبادی دانا خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم با بررسی دقیقتر در مراکز صنعتی آمار دقیقی از شیوع اعتیاد در بین کارگران بدست آوریم و به موفقیت نیز دست پیدا کردیم و به طور مثال متوجه شدیم در منطقه صنعتی عسلویه داخل فنس و خارج فنس میزان شیوع افراد متفاوت است.

وی با اشاره به بررسی اقدامات سازمان بهزیستی در طول ۴۰سال گذشته در زمینه اعتیاد گفت: با بررسی هایی که انجام دادیم توانستیم الگوی جامع درمان وبازتوانی اعتیاد را مبتنی بر استمرار درمان مطرح کنیم. در این الگو برای هر فرد به صورت جداگانه نسخه نوشته می‌شود و اولین مرکز در این زمینه در اصفهان ایجاد شده است.

رییس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: افراد براساس این الگو به مدت ۴ماه به طور مستمر در این مراکز هستند و پس از آن به مدت ۸ ماه به صورت سرپایی و به صورت مشاوره فردی، خانواده درمانی، گروه درمانی و درمان پرهیز مداری خدمات دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات متادون درمانی گفت: در این الگو مواد جایگزین وجود ندارد و با تکیه بر خانواده و و ورود معتاد به جامعه کارها انجام می شود ممکن است هزینه این الگوی درمانی بالا باشد اما اگر موثر باشد می تواند مورد توجه بخش خصوصی قرارگرفته و گسترش پیدا کند.

او همچنین با اشاره به حضور معتادان در مراکز بهزیستی گفت:  در حال حاضر معتادان به صورت مکرر در مراکز اقامتی ما حضور دارند و طبق آمار ما کمتر از ۵تا ۱۰ درصد عدم عودت معتادان از این مراکز را داریم که امیدواریم با ارائه طرح های جدید این آمارها را افزایش دهیم همچنین این آمادگی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وجود دارد که در زمینه طرح یاری‌گران در بخش کارگری اقدامات مناسبی را ارائه دهد.

بهزیستی جامعه رفاه اجتماعی مبارزه با مواد مخدر معتاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر