کد خبر: 808255 A

آئین نامه شرایط احراز نظریه پردازان و آئین نامه کرسی‌های ترویجی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک رئیس و معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) با رئیس جدید کمیته‌های دستگاهی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی موضوعات و مسائل مربوطه مقرر شد برگزاری کرسی‌های ترویجی تسریع و مسیر برگزاری کرسی‌های تخصصی تسهیل شود.

همچنین در این جلسه که علی‌اکبر مسگر (معاون حمایت و امور استان‌های هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره)، مهناز ملانظری (رئیس دانشگاه الزهرا «س») و یدالله اردوخانی (معاون پژوهشی این دانشگاه) در آن حضور داشتند،  توافق شد که برگزاری همایش تخصصی نظریه پردازی و ترویجی با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سید سعیدرضا عاملی و دبیر هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره عبدالحسین خسروپناه پیگیری شود.

همچنین در این جلسه آئین نامه شرایط احراز نظریه پردازان و آئین نامه کرسی‌های ترویجی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

 

آیین نامه دانشگاه الزهرا شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون نشست مشترک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر