کد خبر: 808014 A

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه برخی از املاک فاقد شرایط احراز باغ بوده اما در صورتجلسه کمیسیون تشخیص باغات، ملک باغ اعلام شده است از رییس شورای شهر خواست صورتجلسه های کمیسیون تشخیص باغات را بررسی و نتیجه آن را در صحن شورا اعلام کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افشین حبیب‌زاده در یکصد و شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی که به بررسی پرونده‌های پلاک ثبتی مرتبط با تعیین تکلیف باغ یا غیرباغ اختصاص داشت، با اشاره به اینکه در سند ملک مذکور عنوان باغ ذکر نشده است، گفت: مراجعات متعددی از سوی شهروندان معترض به نظر شورای شهر درباره تشخیص باغ بودن ملک داشته‌ام.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاکید براینکه برای تشخیص دادن باغ ضوابط مشخصی وجود دارد که باید طبق آن عمل کرد، گفت: باید مشخص شود که به چه دلیل زمانی که هیچ‌کدام از شرایط احراز باغ وجود ندارد، در صورتجلسه کمیسیون تشخیص باغات آن ملک را باغ اعلام می‌کنند.

وی از رییس شورای اسلامی شهر تهران خواست مواردی که فاقد شرایط احراز باغ بوده اما در صورتجلسه تنظیمی باغ اعلام شده را بررسی و نتیجه آن را در صحن شورا اعلام کند.

جلسه علنی شورای اسلامی شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر باغ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر