کد خبر: 806672 A

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از نقض رأی محکومیت شهرداری تهران در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان بهای ملکی واقع در محدوده شهرداری منطقه ۲۲ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید امیر حسین شمس اظهار کرد: در این پرونده که جزو پرونده های مهم شهرداری تهران بوده و از سال ۱۳۹۲ تاکنون در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، با وجود دفاع کارشناسان حقوقی، دادگاه بدوی، شهرداری تهران را به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیارد تومان بهای ملک محکوم کرد.

به گفته او  با اعتراض مجموعه حقوقی شهرداری تهران  نسبت به رأی صادره و همچنین ارائه ادله و مستندات کافی، در نهایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی محکومیت شهرداری را نقض و قرار رد دعوی نخستین صادر کرد.

شمس همچنین اظهار امیدواری کرد که با تلاش همکاران و کارشناسان توانمند، از حقوق شهرداری تهران در سایر پرونده‌های قضایی صیانت کرده و با پیگیری های مستمر، مستحکم و همه جانبه از دست اندازی به بیت المال و حقوق شهرداری که همان حقوق عامه و مردم است، جلوگیری کنیم.

به گزارش شهرنوشت، پیشتر مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از صدور آراء قطعی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به نفع شهرداری تهران به ارزش یکصد میلیارد تومان در سه پرونده مهم حقوقی، خبر داده بود.

 

شهرداری تهران محکومیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر