کد خبر: 805938 A

جمالی‌نژاد خبر داد:

معاون عمرانی وزیر کشور اعلام کرد: در هفته دولت سالجاری در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از لحاظ ریالی شاهد رشد ۶۴.۸ درصدی پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری و همچنین رشد ۲۴ درصدی پروژه های کلنگ زنی بودیم.

به گزارش ایلنا، جمالی نژاد معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی در خصوص پروژه های قابل افتتاح روستائی در استانهای کشور گفت: با توجه به بررسی دقیق به عمل آمده در خصوص پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری و نیز پروژه های کلنگ زنی در هفته دولت در سراسر کشور از معاونت های هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور، در هفته دولت سال جاری، مجموع تعداد پروژه های افتتاح و بهره برداری شده ۲۲۸۲۵ پروژه و با اعتبار ۴۴۴۳۰۴۳۸۵ میلیون ریال است.

 وی ادامه داد: از این میزان به ترتیب پروژه های ملی ۴۱۳۲ با اعتبار ۶۸۵۳۰۴۴۷ میلیون ریال، پروژه های استانی ۶۵۰۰ با اعتبار ۴۰۷۰۲۲۹۳ میلیون ریال و سایر پروژه ها ۱۲۱۹۳ با اعتبار ۳۳۵۰۷۱۶۴۵ میلیون ریال می باشد.

معاون عمرانی وزیر کشور همچنین در خصوص پروژه های کلنگ زنی عنوان کرد: مجموعاً تعداد ۱۸۹۲ و با اعتبار ۱۰۵۰۱۴۱۲۲ میلیون ریال  پروژه  در مرحله کلنگ زنی است که به ترتیب تعداد پروژه های ملی ۳۶۵ با اعتبار ۲۲۶۸۵۰۰۵ میلیون ریال، پروژه های استانی ۷۵۳ با اعتبار ۳۳۸۵۱۲۰۹ میلیون ریال و سایر پروژه ها ۷۷۴ با اعتبار ۴۹۰۳۲۳۵۷ میلیون ریال است که در مجموع تعداد کل پروژه ها ۲۴۷۱۷ با اعتبار ۵۴۹۳۱۸۵۰۷ میلیون ریال می باشد.

جمالی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: در مقایسه آمار پروژه های افتتاح و کلنگ زنی شده در هفته دولت سالجاری با سال ۱۳۹۷ از لحاظ ریالی رشد ۶۴.۸ درصدی در پروژه های افتتاح و بهره برداری شده و رشد ۲۴ درصدی در پروژه های کلنگ زنی و در مجموع تعداد کل پروژه ها نیز رشد ۵۵ درصدی مشاهده می شود.

جمالی‌نژاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر