کد خبر: 805739 A

توسط معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع ابلاغ شد؛

توسط معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع بخشنامه اعلام شرایط سنی برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، مطابق این مصوبه داشتن حداکثر 45 سال سن برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر 47 سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر 50 سال سن برای سطوح مدیریت ارشد لازم است.

برنامه آموزش و شرایط سنی ورود داوطلبان به کانون‌های ارزیابی موضوع‌بند (۳) ماده (3) مصوبه برنامه آموزش و تربیت مدیران برای آینده دستگاه‌های اجرایی را بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به‌منظور فراهم نمودن زمینه مناسب برای استقرار دانش گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران و به استناد بند ۱۱ماده ۱۱۵قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح ذیل اصلاح و تصویب‌شده است:

داشتن حداکثر ۴۵سال سن برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر ۴۷سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰سال سن برای سطوح مدیریت ارشد.

 

اخلاق دستگاه های اجرایی معاون مدیران برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر