سرخط خبرها:
کد خبر: 805706 A

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی علیرضا افشار را به عنوان مشاور خود در امور بیمه درمان منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علیرضا افشار

عطف به موافقت نامه شماره ۱۳۴۸/۹۸/۲۰۰۰ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ مبنی بر ماموریت جنابعالی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به سوابق ارزنده ای که در بیمه درمانی دارید بدینوسیله بعنوان مشاور اینجانب در امور بیمه درمان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند بزرگ و بهره گیری از مشارکت و تجارب همکاران ذیربط در انجام امور محوله مؤید باشید.

محور های زیر بعنوان اهم انتظارات از همکاری با جنابعالی مورد انتظار است.

۱-  مشارکت و پیگیری در تدوین بسته خدمات پایه درمانی جهت بیمه شدگان سراسر کشور بنحوی که موجب تناقض و بی عدالتی نگردد.

۲-  بررسی و پیگیری گردش منابع در بیمه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنحوی که رضایتمندی دهندگان و گیرندگان خدمت را فراهم نماید.

۳-  پیگیری مستمر استقرار و بکارگیری سیستم پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده در نظام بیمه درمانی و گزارش پیشرفت کار به اینجانب

۴- مساعدت در ایجاد ساز و کار مناسب در سازمانهای بیمه گر جهت اعمال راهنماهای بالینی (تا کنون بیش از ۶۰۰ راهنمای بالینی جهت خدمات پرهزینه تدوین و ابلاغ شده است و ضروریست تکمیل گردد.)مساعدت در ایجاد ساز و کار مناسب در سازمان های بیمه گر جهت اعمال راهنما ضروریست تکمیل گردد.)

۵- نظارت مستمر بر امر نسخه نویسی الکترونیک و ارائه مستمر گزارش پیشرفت کار و ذکر نکات مهم  و قابل پیگیری.

۶- بررسی الگوهای جهانی بیمه های درمانی، متناسب با جمعیت، GDP و دیگر فاکتورهای موثر و ارائه نتایج بررسی.

۷- همکاری با معاونت محترم درمان در بررسی و تهیه الگوهای مالی پیشنهادی جهت تقویت مبانی اقتصادی بیمه سلامت.

۸- مطالعه و بررسی وضعیت بیمه های تکمیلی و تاثیر آن بر نظام سلامت. بدیهی است معاونت های محترم توسعه مدیریت و منابع، بهداشت، درمان، تحقیقات و فناوری و مدیران محترم بیمه های درمانی مساعدت خواهند فرمود.

 توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

علیرضا افشار وزارت بهداشت انتصاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر