کد خبر: 804704 A

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش؛

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش؛ توسعه شتابان اینترنت را باعث تغییر تعریف فقرآموزشی و کیفیت آموزشی شده دانست.

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در توییتی با اشاره به دسترسی چند ثانیه‌ای اطلاعاتی که قبلا باید توسط دانش آموزان حفظ می شد؛ توسعه شتابان اینترنت را باعث تغییر تعریف فقر آموزشی و ‎ کیفیت آموزشی شده دانست.

jan-(6)-10

متن توییت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به شرح زیر است:

‌اگر زمانی مهم بود که دانش‌آموز پایتخت کشورها را حفظ کند اما امروز این اطلاعات در چند ثانیه در اینترنت قابل دسترس است. توسعه شتابان اینترنت، تعریف ‎فقر آموزشی و کیفیت آموزشی را زیر و رو کرده و باید محتوای آموزشی بر این اساس بازبینی شود.

آموزش و پرورش اینترنت پایتخت دانش آموزان فقر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر