کد خبر: 803858 A

هاشمی مطرح کرد:

رییس شورای‌شهر تهران گفت: با اینکه ما بجای دولتی و حاکمیتی کردن تصویب نما، از نهادهای مدنی تخصصی مانند جامعه معماران یا کانون های طراحان معماری استفاده کنیم نیز یک پیشنهادی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد .

به گزارش ایلنا، محسن هاشمی رییس شورای‌شهر تهران در نشست فصلی کمیته‌های نمای مناطق که عصر امروز برگزار شد با بیان اینکه  موضوع نما، در ساختمان مساله ای است که از چهار جهت اهمیت دارد، اظهار داشت: نخست از منظر زیبایی ساختمان و منظر آن، که کارکرد اصلی نمای ساختمان است، دوم از نظر هارمونی و فضای معماری شهر، سوم از جهت کارکرد رفاهی و داخلی ان درساختمان و چهارم از نظر ایمنی، استحکام و استانداردهای شهری.

رییس شورای‌شهر تهران در ادامه افزود: در دهه‌های اخیر که با افزایش قیمت ساختمان و رقابت در لوکس سازی و ایجاد تفاوت در منظر ساختمان‌ها شاهد اولویت یافتن منظر اول برای سازندگان هستیم و با رهنمودها و دستورات رهبر انقلاب درباره لزوم توجه به معماری ایرانی – اسلامی، شاهد توجه به بعد دوم توسط نهادهای حاکمیتی از جمله همین کمیته نما که در دهه نود، تشکیل شده است می باشیم.

محسن هاشمی با بیان اینکه به نظر می رسد که جهت های سوم وچهارم، که اهمیت زیادی در ایمنی و رفاه و صرفه جویی انرژی دارند کمتر مورد توجه سازندگان و کمیته نما قرار گرفته است افزود: بطور نمونه استفاده از سنگ های تزیینی برای نماسازی، آنهم در ضخامتهای بالاتر از 2 سانتیمتر، یکی از روشهایی است که سازندگان برای ایجاد تفاوت و زیبایی ساختمان خود استفاده می کنند اما این نوع نماسازی ها، اگرچه ممکن است از نظر معماری ایرانی اسلامی وفیلترکمیته معماری نیز با مشکلی مواجه نشود اما به لحاظ ایجاد بار اضافه سنجاق شده به سازه، هم از نظر ایمنی و هم از نظر رفاهی برای ساختمان تنش ایجاد می کندو بهترین نماها به لحاظ فنی، ایمنی، صرفه جویی در انرژی و رفاه ساختمان که نماهای سیمانی با مصالح و رنگهای نانو هستند کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته وی جامعه معماری نیز به کمیته نما انتقادات زیادی وارد کرده است، مانند کلیشه ای کردن یا کمونیستی کردن طرحها، مخالفت ناشی عدم اطلاع از تکنولژی های روز نما، مانند شیشه، برخوردهای سلیقه ای، محدودیتهای بدون توجیه که فقط کارکردی برای گرفتن جریمه دارند مانند بیرون زدگی کمتر از 15 سانت نما، سختگیری به ساختمان‌های معمولی برای تناسب نما، با سازه های موجود و عدم نظارت بر ساختمانهای بزرگ  و دولتی مانند وزارتخانه‌ها یا مال‌های بزرگ مثل در تناسب نما با بافت منطقه و حضور افراد غیرمتخصص در کمیته‌های نما است که باید به این انتقادات توجه داشت.

رییس شورای‌شهر تهران افزود: با اینکه ما به‌جای دولتی و حاکمیتی کردن تصویب نما، از نهادهای مدنی تخصصی مانند جامعه معماران یا کانون‌های طراحان معماری استفاده کنیم نیز یک پیشنهادی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

محسن هاشمی کمیته نمای مناطق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر