کد خبر: 803589 A

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو گفت: با عنایت به بند یک تکالیف باقیمانده قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ثبت اطلاعات مالکیتی و مکانی کلیه تبادلات فرآورده های دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل در زنجیره تامین؛ تمامی ذینفعان ملزم به ثبت اطلاعات مالکیتی و مکانی انبارهای خود در سامانه تی تک هستند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا شانه ساز در نامه ای به مدیران کل امور دارو و مواد تحت کنترل، امور تجهیزات و ملزومات پزشکی و امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو الزام کرده است: با عنایت به بند یک تکالیف باقیمانده قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ثبت اطلاعات مالکیتی و مکانی کلیه تبادلات فرآورده های دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل در زنجیره تامین و همچنین با توجه به فصل دوم ضوابط اختصاصی اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع ماده(2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده(18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه هیات وزیران در خصوص ضوابط نگهداری و انبارش کالاهای مشمول، تمامی ذینفعان ملزم به ثبت اطلاعات مالکیتی و مکانی انبارهای خود طبق فایل راهنمای ارسال شده به پیوست در سامانه https://entities.ttac.ir/Dashboard هستند.

تجهیزات پزشکی دارو سازمان غذا و دارو مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزیر بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر