کد خبر: 803429 A

فرشید یزدانی مطرح کرد:

مدیر انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت:تمام کاری که تاکنون انجام شده منجر به جمع آوری ۳۰۰کودک شده، در نتیجه تاکنون کار خاصی اتفاق نیفتاده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشید یزدانی در نخستین نشست واکاوی نسبت نظام بیمه‌ای و حمایتی درباره نقش شهرداری در مسأله ساماندهی کودکان کار گفت: در مسأله حمایت از کودکان کار همه ابزار و امکانات دست نیروهای دولتی است. در حالی که می‌توان ظرف مدت ۹ ماه با یک کار پژوهشی قوی این مسأله را به سرانجام رساند اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و این چرخه هر سال تکرار می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام کاری که تاکنون انجام شده منجر به جمع‌آوری ۳۰۰ کودک شده، افزود: در واقع اتفاق خاصی در عرصه جمع‌آوری کودکان کار نیفتاده است.

یزدانی با بیان اینکه مسأله ما پذیرش واقعیت به معنی پذیرش فقر و نابرابری است، اظهار داشت: چرا باید این مسأله را بپذیریم و بعد دنبال راهکار برای کودکانی باشیم که حاصل فقر و نابرابری هستند، نه حاصل جرم. باید کاری کنیم این فقر و نابرابری کم شود‌.

کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه بیست‌سال پیش هرچه می‌گفتیم کودک‌کار داریم، تکذیب می‌شد‌، تصریح کرد: این در حالی است که اکنون به این مساله اذعان می‌شود در نتیجه باید رویکرد ذهنی را به سمتی ببریم که فضا را تغییر دهیم.

کودکان کار جمع‌آوری کودکان کار و خیابان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر