کد خبر: 802620 A

موهبتی:

آئین گرامیداشت جامعه پزشکی و داروسازی در سازمان بیمه سلامت، با حضور طاهر موهبتی، رییس سازمان بیمه سلامت و محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی و انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در ساختمان بیمه سلامت ایران، امروز مورخ 4 شهریور 1398 برگزارشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهر موهبتی (رئیس سازمان بیمه سلامت) ضمن تجلیل مقام پزشکان و داروسازان گفت: وظیفه ما شرکت های بیمه گر در قبال پزشکان داشتن نگاه همکارانه است. مگر می شود بدون همکاری با پزشکان اقدام موثری در حوزه سلامت کرد. ما هرگز نمی توانیم راهنمایی های بالینی را بدون مشورت پزشکان ارائه دهیم.

طاهر موهبتی افزود: سعی بسیاری و دشمنان این است که گروه های مرجع در کشور را نشانه بگیرند و پزشکان از جمله گروه های مهم مرجع کشور هستند. ما هرگاه به گروه های پزشکی برای مشاوره در سنجیده کردن برنامه آنها بدون چشم داشت ما را یاری کرده اند.

رئیس سازمان بیمه سلامت گفت : تفکری بسیار کودکانه است که بیاندیشیم گروه های مرجع یک جامعه را محکوم و بی اعتبار کنیم، و سپس انتظار داشته باشیم جامعه به فرهنگ جامعه لطمه نرسد. ما بایستی از این گروه های مشخص جامعه صیانت کنیم. البته این به عهده اصحاب هر اجتماع هست که خود نیز از احترام خود حراست کنند. در هر گروهی افرادی هستند که به وظیفه خود به درستی عمل نمی کنند اما این با مورد هجمه قرار دادن کل یک مجموعه تفاوت دارد.

همچنین انوشیروان محسنی بندپی (استاندار تهران) گفت: باید بدانیم چه می شود کرد تا اصلاحات را در نظام ارائه خدمات سلامت توسعه بدهیم. مشتریان اصلی بازار سلامت مردم و بیمه شدگان ما هستند. در این بازار این چهار رکن باید ارزش آفرینی بکنند. با ارزش آفرینی و اصلاحات به مرور خواهیم توانست از آنچه امروز هستیم فراتر برویم.

طاهر موهبتی در حاشیه مراسم گفت: گروه هایی که بنا است به پوشش بیمه در بیایند 6تا 7 میلیون نفر به ما ابلاع شده است. ما استدعا داریم افرادی که بیش از این آمار هستند و در شمول بیمه شوندگان قرار می گیرند، و نیازمند اخذ بیمه هستند بدون نیاز به نشان کمیته امداد به مراکز بیمه سلامت رجوع کنند تا درباره آنها اقدام صورت گیرد. نظام ارزیابی وسع کرامت تمام موضوعات کرامت فرد را مورد ارزیابی قرار داده است و بنا به اینکه در چه دهکی قرار بگیرند از بیمه سلامت برخوردار خواهند شد.

ایران جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی سلامت کمیته امداد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر