کد خبر: 802035 A

شادنوش:

مراسم اولین دوره آموزش تخصصی مدیریتی فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، امروز مورخ 3شهریور سال جاری در ساختمان همایش های دانشگاه تهران با حضور مهدی شادنوش، رییس سازمان مدیریت پیوند و امور بیماری های خاص برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی شادنوش (رئیس مرکز پیوند و امور بیماری‌های خاص) در ارتباط با این همایش گفت: این دوره از جهات بسیاری با همه دوره های دیگر فرق دارد و ما برای آن ویژگی های متعددی از دوره های بازآموزی قائل هستیم. تجربه در استان‌های دیگر به وضوح نمایان گر این است که همکاران ما با حضور در اینگونه همایش ها انگیزه بیشتری برای انجام و ادامه کار پیدا می کنند.

وی افزود: خواست ما این است که مددکاران و روانشناسان زین پس در کنار تیم های پیوند حضور داشته باشند. گروه هایی مذکور، همچنین پرستاران که خیلی از اقدامات موثر بدون حضور آنها ممکن نیست باید توجه کنند که لحظه لحظه حضورشان از اجر برخوردار خواهد بود. درک این اجر تنها با نشست و برخواست با خانواده هایی حاصل می شود که پیوند را دریافت می کنند و زندگی دوباره بدست می آورند.

 رئیس سازمان پیوند و امور بیماری های خاص در ارتباط با نیاز دانشگاه تهران به ارتقا در این فیلد درمانی گفت: علی رغم اینکه مقوله پیوند عضو پیش از هرجایی در دانشگاه تهران آغاز شده است و دانشگاه تهران پایه گذار این فیلد درمانی در کشور بوده است، رضایت کامل در شرایط موجود از این مجموعه حاصل نیست. بنا به آمار و ارقامی که وجود دارد دانشگاه تهران یکی از مجموعه های هدف ما است که باید بر روی آن تمرکز کنیم. باید کمک کنیم تا وضعیت موجود آن ارتقا پیدا بکند.

شادنوش در ارتباطات با مشکلاتی که در فراهم آوردن عضو پیوندی گریبان گیر نظام درمانی است، گفت: از لیست 25 هزار نفر نیازمند پیوند عضو روزانه 7 تا 10 نفر به علت نبود عضو اهدائی از دنیا می روند. باید توجه کرد که 3 ساعت یک نفر از دنیا می رود. بسیاری افراد در خانه منتظر زنگ تلفن هستند تا خبر آماده شدن عضو مورد نیازشان را بشنوند. این افراد خیلی شرایط سختی را می گذرانند و پیوند هم برای آنها انتخاب نیست. این افراد افرادی نیستند که روش درمانی بهتری برای آنها ممکن باشد. این افراد یا پیوند پیدا می کنند و ادامه حیات می دهند یا اینکه امکان پیوند ندارند و از دنیا می روند.

تلفن خانواده دانشگاه تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران فوت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر