کد خبر: 800578 A

برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹

براساس تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ثبت نام در دوره کارشناسی از ۲۳ شهریور و در دوره تحصیلات تکمیلی از ۲۶ شهریور آغاز می شود.

به گزارش ایلنا، تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹ در مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به شرح زیر است.

تاریخ برنامه آموزشی در دوره کارشناسی
۲۳ و ۲۴ شهریور ثبت نام
۳۰ شهریور شروع کلاسها
۹ و ۱۰ مهر حذف و اضافه
۱۶ و ۱۷ مهر تصحیح اخطارها
۷ و ۸ آذر حذف اضطراری
۹ تا ۲۰ آذر ارزیابی
۱۴ تا ۱۸ آذر هفته پایانی کلاسها
۲۱ آذر تا ۳ دی آزمونهای پایانی
تاریخ برنامه آموزشی در دوره تحصیلات تکمیلی
۲۶ و ۲۷ شهریور  ثبت نام
۳۰ شهریور شروع کلاسها
۷ و ۸ مهر حذف و اضافه
۷ آذر آخرین مهت حذف اضطراری
۹ تا ۲۰ آذر ارزیابی
۱۴ تا ۱۸ آذر هفته پایانی کلاسها
۲۱ آذر تا ۳ دی آزمونهای پایانی

 

 

 

 

 

تحصیلات تکمیلی تقویم کارشناسی شهریور سال تحصیلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر