کد خبر: 798949 A

مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی از انتخاب اردکان به عنوان پایلوت طب سنتی در نظام شبکه بهداشت خبر داد و گفت:در این راستا کارگروه مشترکی ایجاد می شود.

به گزارش ایلنا، محمد آسایی اردکانی در نشست بررسی نحوه ادغام خدمات طب سنتی و ایرانی در نظام شبکه بهداشت و درمان با اشاره به سرعت توسعه و پیشرفت شهرستان اردکان گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی این شهرستان بیماری‌های ناشی از مسائل صنعتی و کارخانه‌ها و به‌ عبارتی‌دیگر بیماری‌های مرتبط با بهداشت حرفه‌ای است.

وی افزود: شبکه بهداشت اردکان در سال 1364 به‌عنوان اولین شبکه نمونه، از مجلس شورای اسلامی اعتبار لازم را دریافت کرد و در حال حاضر نیز پیشنهاد وزارت بهداشت این است که این شهرستان به‌عنوان پایلوت طب سنتی معرفی شود.

مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی در ادامه شهرستان اردکان را به عنوان پایلوت طب سنتی در نظام شبکه بهداشت پیشنهاد کرد و اذعان داشت: در این راستا کارگروه مشترکی از شبکه بهداشت و درمان، دانشکده طب سنتی و نماینده معاونتهای بهداشت، درمان و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شود و این کارگروه کار خود را در جهت تهیه برنامه زمان‌بندی ادغام طب سنتی در نظام شبکه را تنظیم کند.

آسایی اردکانی گفت: تأکید این ادغام بر تغییر روش زندگی مردم خواهد بود چرا که بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی هر انسانی با تغییر روش و سبک زندگی رفع می‌شود.

وی اظهار داشت: در این طرح بازنگری آموزش بهورزان توسط گروهی از مربیان مرکز آموزش بهورزی شهرستان اردکان با همکاری اساتید دانشکده طب سنتی و تهیه مستندات و مشاهدات اثربخشی طب سنتی در بهبود سلامت مردم با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود.

مشاور وزیر بهداشت گفت: تهیه الگوی ارائه خدمات طب سنتی در سطوح مختلف و الگوسازی پیوند طب سنتی با طب نوین، دسترسی به داروهای گیاهی اصلی منطقه، بررسی چگونگی کیفیت ارائه خدمات طب سنتی به مراجعین و مشارکت مردم در این طرح و مشخص شدن تکلیف بیمه و طب سنتی از دیگر گام‌هایی است که باید در این زمینه برداشته شود.

وی در پایان ضمن تاکید بر همکاری شبکه بهداشت و درمان اردکان با دولت چین برای تبادل تجربه در زمینهٔ طب سنتی و مدیریت شبکه بهداشتی، گفت: این ارتباط بین‌المللی موجب خواهد شد که دانشکده طب سنتی اردکان به‌ عنوان  مرکز همکار با سازمان جهانی بهداشت در زمینهٔ طب سنتی انتخاب شود.

چین درمان شبکه بهداشت و درمان طب سنتی وزیر بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر